Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 ตุลาคม 2549

ท่องเที่ยว

รัฐบาลใหม่เร่งฟื้นความมั่นใจ : คาดดึงต่างชาติเที่ยวไทย 13.4 ล้านคนในปี’49 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1883)

คะแนนเฉลี่ย
การท่องเที่ยวไทยที่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์สึนามิสามารถเติบโตขึ้นตามลำดับในช่วงครึ่งหลังของปี 2548 และขยายตัวต่อเนื่องมาในช่วงครึ่งแรกของปี 2549 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 6.7 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ช้าลง แม้ว่าจะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ลดลง กระแสการท่องเที่ยวตามรอยพระราชอาคันตุกะหลังงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเปิดให้บริการของสนามบินสุวรรณภูมิ และการจัดงานมหกรรมพืชสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 ทั้งนี้เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องมายังช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2549 ดังนี้
สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ลุกลามมายังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการลอบวางระเบิดหลายจุดในย่านใจกลางเมืองหาดใหญ่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549
ภาวะน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของ 46 จังหวัดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาถึงปลายเดือนตุลาคม 2549 ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีลอยกระทง รวมทั้งงานมหกรรมพืชสวนโลกในช่วงแรกไม่คึกคักเท่าที่ควร
นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์การเข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ก็คาดว่าเป็นผลกระทบในระยะสั้น เพราะได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวเข้ามาบริหารประเทศได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการยึดอำนาจ ทำให้มีรัฐมนตรีเข้ามาบริหารงานด้านการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลในยุโรป
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขยายตัวประมาณร้อยละ 11 ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2549 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราช้าลง คือ ประมาณร้อยละ 6 ในเดือนกันยายน ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2549 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามารวมทั้งสิ้นประมาณ 3.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปี 2548 และทำให้โดยรวมตลอด 9 เดือนแรกของปี 2549 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 10.0 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากปี 2548
คาดว่าหากภาครัฐบาลและภาคเอกชนร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาบางประการ โดยเฉพาะการเร่งปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวหลักในหลายจังหวัด รวมทั้งเส้นทางที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมรุนแรง อาทิ เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก และอยุธยา การเร่งแก้ไขปัญหาการให้บริการภายในสนามบินสุวรรณภูมิ การเพิ่มมาตรการเข้มงวดในด้านการรักษาความปลอดภัยของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว รวมทั้งมีมาตรการควบคุมและบทลงโทษที่รุนแรงกับผู้ประกอบการที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2549 มีแนวโน้มคึกคักขึ้น
โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2549 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประมาณ 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปี 2548 ทำให้โดยรวมตลอดทั้งปี 2549 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 13.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปี 2548 ที่ลดลงร้อยละ 1
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาก 3 อันดับแรกในปี 2549 ได้แก่
- อันดับที่ 1 คือ นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนสูงกว่ามาเลเซียเล็กน้อย
- อันดับที่ 2 คือ มาเลเซีย ซึ่งเดิมเคยแซงญี่ปุ่นขึ้นมาครองอันดับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2545 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
- อันดับที่ 3 คือ นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซึ่งสามารถเลื่อนจากอันดับที่ 9 ในปี 2543 ขึ้นมาครองอันดับที่ 3 ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
การใช้จ่ายในด้านต่างๆของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในปี 2549 คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศประมาณ 450,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากปี 2548 ที่มีมูลค่าประมาณ 367,000 ล้านบาท นักท่องเที่ยวต่างชาติที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่
- อันดับที่ 1 คือ ตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งครองอันดับ 1 มาตลอด โดยคาดว่าในปี 2549 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะมีมูลค่าประมาณ 48,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2548 เกือบร้อยละ 20
- อันดับที่ 2 คือ ตลาดนักท่องเที่ยวอังกฤษ ซึ่งเดิมอยู่ในอันดับที่ 3 ในปี 2547 แต่สามารถแซงมาเลเซียขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ได้ตั้งแต่ปี 2548 โดยคาดว่าในปี 2549 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอังกฤษจะมีมูลค่าเกือบ 40,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 จากปี 2548
- อันดับที่ 3 คือ ตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ซึ่งเดิมอยู่อันดับที่ 5 ในปี 2547 และสามารถแซงมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา โดยคาดว่าในปี 2549 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้จะมีมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 จากปี 2548

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว