Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 มิถุนายน 2550

ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวปี’50 : หลากปัจจัยลบ..กระทบต่างชาติเที่ยวไทยต่ำกว่าเป้า (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2000)

คะแนนเฉลี่ย
เหตุระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และปัจจัยลบอีกหลายประการ โดยเฉพาะสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังขาดความเป็นเอกภาพ การก่อความไม่สงบในประเทศ และเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของบรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติ และทำให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาในปี 2550 ชะลอการขยายตัวลงอย่างเด่นชัดในช่วงครึ่งแรกของปี 2550
จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานนานชาติกรุงเทพฯในช่วงไตรมาสแรกปี 2550 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2.61 ล้านคนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8 จากปี 2549 ช่วงเดียวกัน โดยมีนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ยกเว้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอเมริกา ที่ลดลงร้อยละ 8.4 และร้อยละ 0.2 ตามลำดับ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2550 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราไม่สูงนัก โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.75 ล้านคนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.5 จากปี 2549 ช่วงเดียวกัน
สำหรับในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2550 จากบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยที่เริ่มแจ่มใสขึ้นในช่วงเดือนเมษายนจากการจัดงานเทศกาลสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย สามารถเรียกความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกลับคืนมาในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น แต่เหตุระเบิด 7 จุดกลางเมืองหาดใหญ่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ได้บั่นทอนบรรยากาศการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และหาดใหญ่ที่ซบเซาอยู่แล้ว ให้ทรุดหนักลงไปอีก อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ทางการเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อประกอบกับการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวเอเชียในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวของททท.ร่วมกับภาคเอกชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะแถบอันดามัน ส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2550 โดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด คาดการณ์ว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 3.25 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันของปี 2549
จากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการขยายตัวลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2550 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.0 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปี 2549
สำหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2550 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความชัดเจนขึ้น และเตรียมที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2550 ประกอบกับแรงเกื้อหนุนจากปัจจัยสำคัญหลายประการโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคเอกชนในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว โดยมุ่งขยายตลาดท่องเที่ยวใหม่ อาทิ นักท่องเที่ยวจากประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และนักท่องเที่ยวอินเดียในตลาดระดับบน รวมทั้งการขยายตัวของตลาดระยะไกลในยุโรปในช่วงปลายปี 2550 ด้วยแรงหนุนจากตลาดกลุ่มสแกนดิเนเวีย และการฟื้นตัวของตลาดท่องเที่ยวหลักของเชียงใหม่ อาทิ ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา ซึ่งคาดว่าจะเดินทางกลับเข้าไปเที่ยวเชียงใหม่ตามปกติ หลังจากถดถอยไปในช่วงปลายปี 2549 จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด จึงคาดการณ์ว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2550 ถ้าเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไม่บานปลายและมีการเลือกตั้งตามแผนที่วางไว้แล้ว ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5.8 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 7.5 ล้านคน
จากแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติดังกล่าวข้างต้น ทำให้คาดว่า โดยรวมตลอดทั้งปี 2550 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งสิ้นประมาณ 14.5 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปี 2549 และมีแนวโน้มก่อให้เกิดรายได้ด้านการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2549 ที่คาดว่าจะมีมูลค่า 450,000 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของททท.ที่ตั้งไว้ที่ 14.8 ล้านคนและรายได้ด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่า 547,500 ล้านบาท

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว