Display mode (Doesn't show in master page preview)

8 มกราคม 2564

เกษตรกรรม

มองเกษตรไทยปี 2564 ให้ภาพดีขึ้น...แรงหนุนจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ขณะที่ด้านราคาอาจต้องเผชิญความเสี่ยง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3178)

คะแนนเฉลี่ย

​​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรไทยในปี 2564 น่าจะให้ภาพที่ดีขึ้น โดยคาดว่า รายได้เกษตรกรจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 1.0-1.5 (YoY) จากแรงผลักด้านผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0-2.5 (YoY) เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกจากปรากฏการณ์ลานีญาที่อาจต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะที่ราคาอาจปรับตัวลดลงร้อยละ 0.5-1.0 (YoY) เพราะต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจากคู่แข่งในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น และยังต้องจับตาระดับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ของไทย รวมถึงของโลกที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจกดดันราคาสินค้าเกษตรไทยได้ ดังนั้น โครงการประกันรายได้เกษตรกรของภาครัฐ (เฟส 2) จึงนับเป็นสิ่งที่ดีในจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือ เป็นช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรในภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง                                     


                                                                                                                                               ​   ขอบคุณภาพจาก  Shutterstock.com
 

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เกษตรกรรม