Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 ธันวาคม 2564

อุตสาหกรรม

มาตรการ BEV ไทยส่งยอดขายปี 68 อาจพุ่งแตะ 25,000 คัน แต่จุดชาร์จไฟฟ้าที่ยังมีน้อยเป็นแรงกดดันสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3297)

คะแนนเฉลี่ย

              ล่าสุดรัฐบาลเตรียมประกาศใช้มาตรการมาตรการกระตุ้นดีมานด์รถยนต์ BEV ในประเทศ ด้วยการเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของระดับราคาให้ใกล้เคียงกับรถยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ค่ายรถที่จะได้รับประโยชน์นั้นอาจจะเป็นเพียงกลุ่มค่ายรถที่มีเทคโนโลยีพร้อมแล้ว และมีฐานการผลิตอยู่ในไทย หรือที่กำลังมีแผนจะลงทุนให้ไทยขึ้นเป็นฐานผลิตรถยนต์ BEV ในระยะอันใกล้นี้ โดยเฉพาะค่ายรถจีนที่มีเทคโนโลยีอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับค่ายรถหรูตะวันตกที่อาจให้ไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกสำหรับรถยนต์ BEV พวงมาลัยขวา แต่สำหรับค่ายรถญี่ปุ่นอาจมีเพียงบางค่ายที่พร้อมลุยจากประเด็นความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
              ซึ่งผลของมาตรการต่อปริมาณยอดขายรถยนต์ BEV นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะทำให้ในปี 2565 ยอดขายรถยนต์ BEV ในประเทศปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ระหว่าง 4,000 ถึง 5,000 คัน จากที่คาดว่าจะทำได้ 2,000 คันในปี 2564 นี้ โดยแม้ตัวเลขยอดขายปี 2565 จะคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.5% ถึง 0.6% ของยอดขายรวมทั้งปีที่คาดว่าจะทำได้ 780,000 ถึง 820,000 คัน ทว่า หากมาตรการที่ออกมาสามารถกระตุ้นทั้งฝั่งผู้ซื้อและค่ายรถได้ดี ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้ในอัตราเร่งในปีถัดๆไป จนอาจเพิ่มขึ้นไปถึงตัวเลขยอดขายต่อปี 25,000 คันได้ในปี 2568 ที่โครงการจบ โดย ประเภทรถยนต์ BEV ที่จะเข้ามาทำตลาดได้ในช่วงแรกคือรถยนต์นั่ง ซึ่งค่ายรถมีการพัฒนาอยู่แล้ว โดยในนั้นกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ไซส์ต่างๆน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีตามเทรนด์ความนิยมของตลาดโลกในขณะนี้ 
              อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าสิ่งที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาขึ้นควบคู่กันไปด้วย คือ เรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงจุดชาร์จไฟฟ้า ซึ่งมีผลมากต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ BEV ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในรุ่นระดับราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และส่วนใหญ่อาจไม่สะดวกติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟที่บ้านนั้น โดยสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันผลักดันให้เกิด คือ 1) การเพิ่มจำนวนจุดชาร์จไฟฟ้าที่มีหัวจ่ายแบบ DC หรือระบบชาร์จเร็ว รวมถึงขยายจุดชาร์จไฟฟ้าหัวจ่ายแบบ AC เพิ่มขึ้นด้วยตามที่จอดรถสาธารณะหรือที่ให้เช่า อาคารสำนักงาน หรือตามคอนโดที่อยู่อาศัย 2) การสร้างระบบจัดการข้อมูลในการจองหรือเลือกจุดชาร์จที่มีประสิทธิภาพใช้งานง่าย ผ่านแอปพลิเคชั่นที่สามารถจัดการระบบ Big data โดยเฉพาะข้อมูลจุดชาร์จของผู้ให้บริการแต่ละค่ายได้อย่างเหมาะสมครอบคลุมและเป็น real time เนื่องจากมาตรฐานหัวชาร์จของรถยนต์ BEV ค่ายต่างๆอาจไม่เหมือนกัน เพื่อให้เจ้าของรถยนต์ BEV สามารถบริหารจัดการเวลาชาร์จไฟของตนเองร่วมกับบุคคลอื่นได้ดียิ่งขึ้น

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม