Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กุมภาพันธ์ 2564

อุตสาหกรรม

ธุรกิจบริการ Chip Packaging ไทยรับอานิสงส์กระแส 5G และการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก ส่งผลปี 64 เติบโตเร่งขึ้น 5.2% (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3193)

คะแนนเฉลี่ยการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มีส่วนหนุนความต้องการชิปโลกให้เร่งตัวสูงขึ้น จากการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งแก่องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานในธุรกิจและชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกจากนี้ อุปสงค์ชิปก็ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลกจากผลกระทบโควิดที่เร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ภายใต้ภาวะการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจบริการเข้าแพ็กเกจชิปหรือ OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) เนื่องจากผู้ผลิตเวเฟอร์มักจะเอาท์ซอร์ซการประกอบและทดสอบชิปให้กับผู้ประกอบการ OSAT เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ รวมถึงลดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าแพ็กเกจชิป

            ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีธุรกิจบริการ OSAT รองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจผลิตชิปดังกล่าวเช่นกัน และครองส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดโลกราวร้อยละ 7.5 อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจ OSAT ไทยก็ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการชิปในตลาดโลกดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2564 ภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยด้านกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก น่าจะเป็นแรงหนุนหลักในการหนุนมูลค่าตลาด OSAT ไทยโดยรวมให้ขยายตัวราวร้อยละ 5.2 หรือมีมูลค่าประมาณ 2,478 ล้านดอลลาร์ฯ จากที่ขยายตัวราวร้อยละ 2.8 ในปีก่อนหน้า ด้วยมูลค่า 2,356 ​ล้านดอลลาร์ฯ​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


อุตสาหกรรม