Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 เมษายน 2564

ท่องเที่ยว

การระบาดของโควิด 2 ระลอกในรอบ 3 เดือน กระทบเส้นทางการฟื้นตัวของตลาดต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2564 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3210)

คะแนนเฉลี่ย

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศระลอกที่ 3 นี้ คงจะใช้ระยะเวลานานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา กว่าที่สถานการณ์จะกลับมาผ่อนคลายลง เนื่องจากการระบาดครั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงกว่าการระบาดในรอบก่อน และเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบถึงความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายผ่อนคลายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทางการได้วางแผนไว้ให้มีความล่าช้าออกไปอีกครั้ง หลังจากที่แผนงานต่างๆ ต้องถูกเลื่อนไปจากการระบาดในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา ขณะที่ประเด็นการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศก็น่าจะยังสามารถทำได้จำกัด เนื่องจากตามแผนการจัดหาวัคซีนที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไปจะเริ่มทยอยนำส่งมาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

นอกจากนี้ แม้ในประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดในประเทศได้ แต่ยังต้องขึ้นอยู่กับการระบาดของโควิดในต่างประเทศอีกเช่นกัน รวมถึงนโยบายการสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศในแต่ละประเทศเช่นกัน และที่สำคัญเหตุการณ์โควิดที่ระบาดเป็นระยะเวลานานส่งผลกระทบต่อกิจกรรมเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนในประเทศ ทำให้ความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลดลง

​​แม้มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางการคงจะมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ตตามแผน เพื่อที่จะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตามแผนที่วางไว้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนไปและปัจจัยแวดล้อมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีความท้าทายดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ น่าจะต่ำกว่าที่ประเมิน โดยมองว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งปี 2564 จะมีจำนวนประมาณ 2.5 แสนคน - 1.2 ล้านคน เป็นการปรับลดประมาณการจากเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ที่มองว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยประมาณ 2.0 ล้านคน ทั้งนี้ สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยนับต่อจากนี้คงต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและรักษาระดับมาตรฐานการป้องกันการระบาดของโควิดที่เข้มงวด เพื่อลดโอกาสที่โควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้ง อันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการทำตลาดท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


ท่องเที่ยว