Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

2 มกราคม 2563

บริการ

ปี 2563 ธุรกิจร้านอาหารเผชิญกับโจทย์ท้าทายสูง และรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไป คาดมีมูลค่า 4.37 – 4.41 แสนล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3067)

ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคบริการและเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการจำนวนมาก รวมถึงมีมูลค่าหมุนเวียนไม่น้อย ส่งผลให้การเคลื่อนไหวของธุรกิจส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกหลายระดับ ทั้งนี้ในปี 2563 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าธุรกิจร้... อ่านต่อ

27 ธันวาคม 2562

บริการ

โรงพยาบาลเอกชนปี 2563 หลายปัจจัยกดดันการทำกำไร ... แนะกระจายความเสี่ยงจากการสร้างรายได้ผ่าน Non-hospital (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3066)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2563 ภาพรวมกำไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ) น่าจะเติบโตร้อยละ 3-6 ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่เจาะกลุ่มคนไข้กำลังซื้อปานกลางถึงสูง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยจำนวนคู่แข่งทยอยเพิ่มขึ้น แต่คนไข้ที่... อ่านต่อ

28 พฤศจิกายน 2562

บริการ

ศูนย์กระจายสินค้าสำหรับ E Fulfillment เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจคลังสินค้าไทยท่ามกลางกระแสพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3058)

ปัจจุบัน E Marketplace ได้เริ่มมาลงทุนในศูนย์กระจายสินค้าแบบ E Fulfillment มากขึ้น เนื่องจาก E Fulfillment คือ หัวใจของ E Marketplace ที่มีหน้าที่มากกว่าการจัดส่งสินค้าให้ถึงปลายทาง แต่ยังใช้เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค เพื่อนำไปสู่การซื้อซ้ำ และการเพิ่มยอดขายของ E Marketplace ในที่สุด ดังน... อ่านต่อ

11 พฤศจิกายน 2562

บริการ

ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ในปี 2565 เป็นอย่างเร็ว ... โอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมความท้าทายด้านรายได้ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3053)

สังคมผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทยอยเกิดขึ้นในหลายประเทศของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาตามติดกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ส่วนใหญ่ต่างก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้ว ในส่วนของประเทศไทยนั้น ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) แล้วตั้งแต่ประมาณปี 2548 และกำลังเตรียมนับถอยหลังสำหรับการเข้าสู่ระดับสังคมผ... อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2562

บริการ

E Logistic Marketplace สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทย ท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิตัล (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3051)

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการขนส่งทางบกไทยต้องเผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรง เนื่องจากบริษัทโลจิสติกส์ต่างชาติยักษ์ใหญ่ที่แต่เดิมเน้นให้บริการกับผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ กลับเริ่มขยายการลงทุนในประเทศไทยโดยเน้นการให้บริการกับผู้ผลิตที่ต้องการกระจายสินค้าภายในประเทศมากขึ้น ... อ่านต่อ

8 พฤศจิกายน 2562

บริการ

ค้าปลีกปี 2563 : คาดโต 2.8% … กำลังซื้อผู้บริโภคยังคงกดดันการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3052)

จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเกี่ยวกับสถานการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการค้าปลีกในกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า กว่าร้อยละ 60.0 ของผู้ประกอบการค้าปลีก มียอดขายที่แย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ส่วนใหญ่ทำธุรกิจค้าปลีกสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง/น้ำมัน อุปโภคบริโภค) และในจำนวนดังกล่าวมีผู้ประกอบการ... อ่านต่อ

24 กันยายน 2562

บริการ

Last-mile Delivery มูลค่า 36,000 ล้านบาท ... แม้ยังโตดี แต่เผชิญโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3033)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ธุรกิจ Last-mile Delivery ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ ยังคงขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce เป็นหลัก ราวร้อยละ 11.0 ต่อปี หรือมีมูลค่าประมาณ 36,000 – 37,000 ล้านบาท ในปี 2563 อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ คาดว่า ตลาดจะเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงและยากลำบากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย... อ่านต่อ

27 มีนาคม 2562

บริการ

ธุรกิจชุมชนฟรีแลนซ์ผู้สูงอายุ…ทางเลือกสร้างรายได้ให้กับผู้สูงวัย และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจผู้สูงอายุ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2974)

นับแต่ปี 2548 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หากมองในแง่ของภาคธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยดังกล่าว ได้กลายมาเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี ตลาดของธุรกิจผู้สูงอายุมักกระจุกตัวอยู่กับผู้สูงวัยที่มีรายได้เพียงพอ ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านรายได้ แต่มีทักษ... อ่านต่อ

11 ธันวาคม 2561

บริการ

ปีใหม่’62: คาดคนกรุงฯ ใช้จ่ายกว่า 30,800 ล้านบาท ... เน้นมอบของขวัญเฉพาะคนสำคัญ และคัดสรรสินค้ามากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2944)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะอยู่ที่ 30,800 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 9,400 ล้านบาท รองลงมาคือ ท่องเที่ยวในประเทศ (ค่าเดินทางกลับบ้าน เดินทางท่องเที่ยว รวมถึงค่าที่พัก) 8,800 ล้านบา... อ่านต่อ