Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 ตุลาคม 2564

อุตสาหกรรม

โควิดดันราคารถมือสองไทยปรับขึ้นชั่วคราว ... จับตาสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มซื้อขายรถมือสองออนไลน์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3276)

คะแนนเฉลี่ย

การแพร่ระบาดของโควิดไปทั่วโลก แม้ด้านหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตและยอดขายรถยนต์ใหม่ ทว่าในอีกด้านหนึ่ง โควิดกลับสร้างมิติใหม่ให้กับตลาดรถมือสองทั้งในไทยและต่างประเทศใน 2 ด้านหลัก คือ การปรับเพิ่มขึ้นของราคารถมือสอง และการพัฒนาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายรถมือสองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับอีกหลายประเทศ การปรับขึ้นราคารถมือสองของไทยปี 2564 อาจไม่รุนแรงเท่าประเทศอื่น โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าราคารถมือสองปี 2564 น่าจะมีโอกาสขยายตัว 5.5% ถึง 7.5% สำหรับรถยนต์นั่ง และ ขยายตัว 1.5% ถึง 3.5% สำหรับรถบรรทุก เนื่องจากแม้โควิดจะทำให้คนต้องการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ทว่าไทยยังมีปัจจัยกดดันการขึ้นราคาอยู่ ได้แก่ การที่ภาวะการขาดแคลนชิปสำหรับการผลิตรถในไทยอาจไม่รุนแรงเท่าต่างประเทศ การที่ปริมาณรถยึดจากสถาบันการเงินที่จะเข้าสู่ตลาดมือสองของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับจากนี้ และการที่กำลังซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงชะลอตัวซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการคัดกรองสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น ทำให้โอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อซื้อรถมือสองจริงสวนทางกับความต้องการซื้อรถ

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า พอเข้าสู่ปี 2565 ราคารถมือสองของไทยยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อเนื่องจากกำลังซื้อที่เริ่มกลับมา แม้ว่าจะมีปริมาณรถยึดที่ทยอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี 2564 เป็นปัจจัยฉุดดึงราคาอยู่ก็ตาม โดยเฉพาะในส่วนของรถบรรทุกมีโอกาสขยายตัวได้มากกว่า เนื่องจากปี 2564 ภาคธุรกิจต่างประสบปัญหาอย่างหนัก พอเข้าสู่ปี 2565 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ความต้องการซื้อของภาคธุรกิจจึงปรับเพิ่มขึ้น

นอกจากการเพิ่มขึ้นของราคา ปัจจุบันพบพฤติกรรมการซื้อขายรถมือสองของไทยเปลี่ยนไปโดยมีโควิดเป็นปัจจัยเร่งให้การเลือกซื้อรถมือสองทำผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วย โดยเริ่มจากในกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน แล้วจึงเข้าสู่ต่างจังหวัดตามกระแสนิยม โดยมีโอกาสที่ในอนาคตธุรกิจสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มซื้อขายรถมือสองออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศจะมีบทบาทมากขึ้นในตลาดรถมือสองของไทย เนื่องจากสอดรับกับผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ไม่มีความชำนาญในการซื้อขายรถมือสองได้ดี และหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและระบบในการสร้างมาตรฐานคุณภาพรถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งระบบว่าจะทำการซื้อขายรถมือสองได้ในราคาที่ดีและเหมาะสมกับคุณภาพ  ซึ่งเมื่อผนวกรวมกับการเร่งทำการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ ก็จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้จำนวนคนเข้ามาใช้บริการซื้อขายรถมือสองในแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นได้อีกมากในอนาคต​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อุตสาหกรรม