Display mode (Doesn't show in master page preview)

28 กุมภาพันธ์ 2562

ท่องเที่ยว

ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานร้อนระอุ ... ไม่กระทบการส่งออกและการท่องเที่ยวของไทย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2970)

คะแนนเฉลี่ย

​           ความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานเหนือพื้นที่แคชเมียร์คุกรุ่นมากขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์มานี้ นำมาสู่การปิดน่านฟ้าทางตอนเหนือของปากีสถานและอินเดีย ซึ่งเป็นเส้นทางบินหลักเชื่อมระหว่างยุโรปกับไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย เชื่อว่า จากประสบการณ์ในอดีตที่ไม่ว่าจะเกิดความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานรุนแรงแค่ไหนก็ส่งผลกระทบจำกัดอยู่แค่พื้นที่โดยรอบเท่านั้น ไม่ส่งผลลุกลามมายังเศรษฐกิจมากนัก และในที่สุดทั้งคู่ก็สามารถกลับมาอยู่ในจุดที่อยู่ร่วมกันได้ แต่เรื่องสิทธิเหนือพื้นที่แคชเมียร์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน จึงมีโอกาสที่จะหวนกลับมาเป็นประเด็นได้อีกในระยะข้างหน้า

คาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะคลี่คลายลงได้หรือไม่ยกระดับรุนแรงไปกว่านี้ และไม่น่าส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปอินเดียในปี 2562 เนื่องจากปลายทางสินค้าไทยส่วนใหญ่ไปยังเมืองท่าที่อยู่ตอนใต้ของประเทศปากีสถานอย่างเมืองการาจี และเมืองท่าของอินเดียอย่างเมืองมุมไบและเชนไน  อีกทั้งสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังอินเดียก็ค่อนข้างมีศักยภาพเป็นที่ต้องการอยู่แล้ว

     ในด้านผลต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาเที่ยวไทยจะมาจากในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ดังนั้น ปัญหาการปิดน่านฟ้าของปากีสถานและบางส่วนของอินเดีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการที่สายการบินต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบิน มองว่าน่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวไทย แต่ก็คงต้องติดตามพัฒนาการของปัญหาต่อไปอีกระยะ

ผลกระทบต่อไทยทั้งด้านการค้าและการท่องเที่ยวของไทยจึงค่อนข้างจำกัด โดยการส่งออกของไทยไปอินเดียจะยังรักษาการเติบโตได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 3-3-5.3 มีมูลค่าส่งออกราว 7,850-8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่นักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยในปี 2562 น่าจะมีจำนวนประมาณ 1.70-1.74 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 6.7- 8.7 และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอินเดียเที่ยวไทยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 76,680-78,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2-9.2

     กล่าวโดยสรุป อินเดียยังคงเป็นตลาดการค้าและตลาดนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มีศักยภาพในการเติบโตตลอดปี 2562 นี้ ซึ่งความขัดแย้งในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพียงความเสี่ยงระยะสั้น ขณะที่ปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของอินเดียกับปากีสถานเป็นเรื่องที่จะยังเป็นประเด็นอ่อนไหวต่อไป แต่ทั้งสองประเทศก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามสถานการณ์หลังจากนี้ว่าทางออกร่วมกันของอินเดียและปากีสถานจะเป็นไปในทิศทางใด โดยเฉพาะทางฝั่งอินเดียซึ่งถ้าหากบทสรุปไม่เป็นไปในลักษณะที่เอื้อต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและการลงทุนอาจทำให้ความพยายามของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศและดึงดูด FDI ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งอาจส่งผลทางอ้อมมายังการค้ากับไทยและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอินเดียที่ต้องติดตามต่อไป​

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


ท่องเที่ยว