Display mode (Doesn't show in master page preview)

14 สิงหาคม 2562

การค้า

การประท้วงที่ฮ่องกงฉุดเศรษฐกิจ ... ดึงส่งออกไทยสูญเสีย 500-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3021)

คะแนนเฉลี่ย

             การชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงเริ่มลุกลามจนกระทั่งทางการสั่งปิดสนามบินนานาชาติ ทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างฉับพลัน การขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าทางอากาศไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกทางอากาศของไทยไปยังฮ่องกงมีปริมาณไม่มากนัก จึงไม่กระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของไทยอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ผลพวงจากสถานการณ์ดังกล่าวกลับยิ่งสร้างความอ่อนไหวให้แก่เศรษฐกิจฮ่องกงในช่วงครึ่งปีหลังตลอดจนฉุดให้ทั้งปี 2562 เติบโตค่อนข้างต่ำ และคงฉุดการส่งออกของไทยในภาพรวม ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เหตุการณ์ประทวงดังกล่าวยังไม่แน่นอนว่าจะจบลงเมื่อใดและมีความเสี่ยงที่จะยกระดับความรุนแรงขึ้นอีก ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยไปฮ่องกงในช่วงที่เหลือของปีอย่างแน่นอน โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า อาจฉุดให้การส่งออกไปฮ่องกงสูญเสีย 500-900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ทั้งปี 2562 การส่งออกของไทยไปฮ่องกงมีความเสี่ยงหดตัวสูงขึ้นมาที่ราวร้อยละ 9-12

            กรณีที่เหตุการณ์ไม่ขยายวงกว้างไปกว่านี้และยุติลงได้โดยเร็ว ผลกระทบต่อการส่งออกไทยไปฮ่องกงจะจำกัดที่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสืบเนื่องมาจากสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปฮ่องกงอาจอ่อนไหวมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เหลือของปีตามความหวั่นไหวทางเศรษฐกิจของฮ่องกงเป็นหลัก อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ ผักและผลไม้ ข้าว ไก่แปรรูป ไข่ไก่สด และอาหารทะเลกระป๋องและผลไม้กระป๋อง

          กรณีที่เหตุการณ์ยกระดับความรุนแรงมีผลทำให้ภาคธุรกิจในประเทศหยุดชะงักรวมทั้งส่งผลให้การขนส่งทางน้ำติดขัด ผลกระทบต่อการส่งออกไทยไปฮ่องกงจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งผลจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่ทรุดตัวยิ่งกว่าเดิม บวกกับผลที่มาจากการส่งออกในกลุ่มสินค้าขั้นกลางของไทยที่ส่วนใหญ่ใช้ฮ่องกงเป็นทางผ่านไปยังจีน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์โทรศัพท์ ทรานซิสเตอร์และไดโอท และวงจรพิมพ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในฐานะที่ฮ่องกงเป็นประตูการค้าของจีน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การประท้วงปิดสนามบินในฮ่องกงส่งผลกระทบต่อการค้าของจีนไม่มาก แต่สิ่งที่เป็นผลพวงมากับการประท้วงครั้งนี้คงส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของฮ่องกงซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจจีน ยิ่งสั่นคลอนเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อจีน กดดันให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงไปกว่าเดิมสวนทางกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินในภูมิภาคที่ไปในทิศทางแข็งค่าโดยเฉพาะค่าเงินบาทของไทย ทำให้ในท้ายที่สุดอาจซ้ำเติมการส่งออกของไทยทั้งที่ไปจีนและไปฮ่องกงอ่อนไหวอีกระลอกหนึ่ง

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม