Display mode (Doesn't show in master page preview)

26 กันยายน 2562

ท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ฟื้นกลับมาเป็นบวก...คาดทั้งปีน่าจะมีจำนวน 10.80-10.99 ล้านคน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3035)

คะแนนเฉลี่ย

          ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกำลังอยู่ในภาวะการทยอยฟื้นตัว โดยนักท่องเที่ยวจีนเริ่มกลับมาเติบโตเป็นบวกอีกครั้งในเดือน ก.ค. และต่อเนื่องมายังเดือน ส.ค. 2562 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกลับมาแตะที่ 1 ล้านคนอีกครั้ง โดยมาจากหลายปัจจัย อาทิ มาตรการลดค่าธรรมเนียม Visa on Arrival และการที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำตลาดในจีนอย่างเข้มข้น กอปรกับอานิสงส์จากเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกง ทำให้ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยหดตัว 0.8% (YoY) ซึ่งเป็นอัตราการหดตัวที่ชะลอลงจากในช่วงก่อนหน้า

            ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2562 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะยังรักษาระดับการฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดมีปัจจัยหนุนชั่วคราวอย่างมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่รัฐบาลได้มีการต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม VOA จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน (ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2562) ซึ่งบรรยากาศของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะกลับมาดีอีกครั้ง โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันชาติจีน นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 2.4 แสนคน เติบโตประมาณ 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยหดตัวแรง นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวยังได้รับอานิสงส์จากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงที่ยังมีต่อเนื่อง

            จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นประกอบกับภายใต้สถานการณ์ในประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากที่ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วง 8 เดือนที่หดตัว น่าจะทำให้ทั้งปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยทั้งปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 10.80-10.99 ล้านคน เติบโตประมาณ 2.6% - 4.4% จากปี 2561 ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยวน่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

            สำหรับแนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในระยะข้างหน้า ยังมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างเศรษฐกิจจีนและค่าเงินหยวนที่อาจยังไม่เอื้อ บวกกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนไป ทำให้การรักษาการเติบโตต่อเนื่องของตลาดมีความท้าทายมากขึ้น อย่างไรก็ดี ปัจจัยเรื่องการดูแลความปลอดภัย คุณภาพ การพัฒนาระบบการคมนาคมเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว และมาตรการรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจีน และรักษาฐานตลาดให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม