Display mode (Doesn't show in master page preview)

23 มกราคม 2551

เศรษฐกิจต่างประเทศ

อุตสาหกรรมล้อยางรถยนต์ของจีนและผลกระทบต่อไทย (กระแสทรรศน์ฉบับที่ 2028)

อุตสาหกรรมล้อยางของจีนเติบโตท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดล้อยางในประเทศ ภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดล้อยางของจีนทำให้ผู้ผลิตล้อยางชาวจีนเริ่มหันไปให้ความสำคัญต่อตลาดส่งออกมากยิ่งขึ้นรวมถึงตลาดของไทยเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดในประเทศ อย่างไรก็ตามในระยะหลังอุตสาหกรรมการผลิตล้อยางของจีนต้องเผชิญกับปัญหาด้านภาพลักษณ์ด้านคุณภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ในส่วนของไทยเอง ปัจจุบันไทยก็เป็นหนึ่งในฐานการผลิตล้อยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะยังไม่เผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพล้อยางส่งออกไม่ได้มาตรฐาน แต่ภาครัฐและภาคเอกชนก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ในทางกลับกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรเร่งศึกษากรณีที่เกิดขึ้นกับจีนเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับการควบคุมคุณภาพการผลิตและการส่งออกล้อยางเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย

ปัจจุบัน ล้อยางนำเข้าจากจีนจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายของตลาดไทยมากนัก แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่าล้อยางที่นำเข้าจากประเทศอื่นรวมถึงล้อยางที่ผลิตในไทยเอง จึงทำให้ล้อยางของจีนเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มลูกค้าเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นตลาดระดับกลางและล่างซึ่งครอบคลุมถึงตลาดผู้ใช้รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถกระบะ รถรับส่งผู้โดยสารเช่นรถเมล์และรถแท๊กซี่ ฯลฯ ตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่มีความอ่อนไหวด้านราคามากกว่าตลาดระดับบน และบ่อยครั้งจะเลือกซื้อล้อยางโดยดูปัจจัยด้านราคาเป็นหลักมากกว่าปัจจัยด้านคุณภาพและยี่ห้อของล้อยาง คาดว่าในอนาคตล้อยางนำเข้าจากจีนจะเข้ามายึดส่วนแบ่งตลาดระดับกลางและล่างมากขึ้น และจะเพิ่มแรงกดดันให้กับผู้ผลิตล้อยางขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยซึ่งแต่เดิมมีฐานลูกค้าเป็นกลุ่มผู้ซื้อระดับกลางและล่าง หากผู้ผลิตของไทยเหล่านี้ไม่สามารถลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าและตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น ก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงค่อนข้างมาก ส่วนผู้ผลิตล้อยางขนาดใหญ่ของไทยอาจยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักในระยะสั้นเนื่องจากตลาดของผู้ผลิตเหล่านี้เป็นตลาดระดับบนซึ่งจีนยังไม่สามารถเข้าถึงได้

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมล้อยางของไทยโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐควรเร่งศึกษามาตรฐานการทดสอบคุณภาพล้อยางตันและผลักดันให้เป็นมาตรฐานสากล และเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตยางเรเดียลมากขึ้นเนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยภาครัฐควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ในการผลิตยางประเภทดังกล่าว และส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทต่างชาติที่ที่มีความชำนาญในการผลิตยางเรเดียลคุณภาพสูง นอกจากนี้ ภาครัฐควรให้ความสำคัญเร่งด่วนในการควบคุมคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์มาตรฐานล้อยางของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของล้อยางที่นำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงการสุ่มตรวจสภาพของล้อยางบนท้องถนนอย่างสม่ำเสมอ และชี้แนะแนวทางในการเลือกซื้อล้อยางให้แก่ผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานความปลอดภัยให้มากขึ้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ