Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 ตุลาคม 2555

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การประชุม 23-24 ต.ค. 55 …คาดเฟดยังคงดำเนินนโยบายผ่อนคลายอย่างมากต่อไป ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3367)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด น่าจะยังคงจุดยืนในการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากต่อไปในการประชุมรอบที่ 7 ของปีในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2555 ท่ามกลางความเสี่ยงเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฟดน่าจะยังคงดำเนินการซื้อพันธบัตรระยะยาวภายใต้โครงการ Maturity Extension Program หรือ Operation Twist จำนวน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือนจนถึงสิ้นปีนี้ และการซื้อตราสารที่หนุนโดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ QE3 มูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ต่อเดือน ตลอดจนการส่งสัญญาณถึงการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำจนถึงช่วงกลางปี 2558 เพื่อช่วยประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ประเด็นด้านการเมือง/การคลัง ยังรอความท้าทายแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า โดยต้องติดตามผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ 57 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาคองเกรส ครั้งที่ 113 ซึ่งอาจนำมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในการดำเนินนโยบายของทางการสหรัฐฯ ทั้งประเด็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนการนำพาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ให้รอดพ้นจากปัญหา Fiscal Cliff ที่สหรัฐฯ จะต้องมีการรัดเข็มขัด พร้อมๆ กับมาตรการลดภาษีต่างๆ ที่กำลังทยอยหมดอายุลง ในขณะที่หนี้สาธารณะของสหรัฐฯ อาจจะชนเพดานอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสถานะอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ รอบใหม่ได้

สำหรับผลต่อไทยนั้น แม้ในระยะที่ผ่านมา ผลจาก QE3 ต่อเงินทุนไหลเข้าและค่าเงินบาทจะยังไม่สร้างแรงกดดันมากนัก แต่เชื่อว่าทางการไทยจะยังคงติดตามประสิทธิผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดต่อไป ขณะที่มองว่าทางการก็ยังพอมีเครื่องมือในการบริหารจัดการไม่ให้ประเด็น QE3 นี้ ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อภาคการค้า-การลงทุนของไทย ส่วนนโยบายการเงินนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า พัฒนาการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศจะยังคงเป็นประเด็นที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยให้ความสำคัญ และคงพร้อมดำเนินนโยบายไปในแนวทางที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยต่อไป

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ