Display mode (Doesn't show in master page preview)

10 มกราคม 2556

เศรษฐกิจต่างประเทศ

[AEC Plus] ส่งออกจีนส่งท้ายปี ’55 โตเกินคาดที่ 14.1%(YoY)...หนุนเศรษฐกิจจีนปีมะเส็งขาขึ้น (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3402)

คะแนนเฉลี่ย

ส่งออกจีนเดือนธันวาคม 2555 ชี้จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจจีนหลุดพ้นการชะลอตัว 7 ไตรมาสติดต่อกัน ก้าวสู่การเติบโตดีขึ้นในระยะข้างหน้านี้ โดยการส่งออกของจีนเติบโตสูงสุดในรอบ 7 เดือน ที่ร้อยละ 14.1 (YoY) จากอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีน สอดคล้องกับเครื่องชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่ให้ภาพฟื้นตัวในทิศทางเดียวกัน ทำให้ภาพการส่งออกตลอดปี 2555 สามารถรักษาภาพการเติบโตที่ร้อยละ 7.9 (YoY) เป็นนิมิตหมายที่ดีของทิศทางเศรษฐกิจจีนในปีมะเส็งนี้ที่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 8.1 (YoY) สร้างความเชื่อมั่นและโน้มนำเศรษฐกิจเอเชียเติบโตขาขึ้นไปพร้อมกัน

เศรษฐกิจจีนขาขึ้นในปีมะเส็งหนุนการส่งออกไทยไปจีนในปี 2556 น่าจะได้อานิสงส์เติบโตตามไปด้วย โดยอาจขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 13 (YoY) โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า อาจขยายตัวเป็นเลขสองหลักกว่าร้อยละ 13 (YoY) เป็นมูลค่าอย่างน้อย 30,000 ล้านดอลลาร์ฯ แข็งแกร่งขึ้นจากในปี 2555 ที่มูลค่าการส่งออกอาจมีระดับประมาณ 27,000 ล้านดอลลาร์ฯ

ทั้งนี้ เส้นทางการฟื้นตัวของจีนชัดเจนมากขึ้นในโค้งสุดท้ายของปี 2555 ทั้งแรงส่งจากภาคการส่งออกนำพาให้ธุรกิจในจีนที่พึ่งพาการค้ากับต่างประเทศขยายตัว ผนวกกับแรงผลักดันจากการบริโภคของทางการจีนดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ในท้ายที่สุดก็ย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาคการค้าของไทยไปยังจีนที่เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยให้เติบโตมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าสำคัญเช่น คอมพิวเตอร์ ยางพารา เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และมันสำปะหลัง ขณะเดียวกันก็ยังส่งผลทางอ้อมสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย ที่ต่างก็คาดหวังการฟื้นตัวของจีนเพื่อนำพาเศรษฐกิจของภูมิภาคก้าวผ่านการชะลอตัวทดแทนในภาวะที่อีกฟากฝั่งของโลกในกลุ่มประเทศตะวันตกยังค่อนข้างเปราะบางในระยะข้างหน้า

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ