Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 ตุลาคม 2557

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เศรษฐกิจจีนไตรมาส 3/2557 เติบโต 7.3% ต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี ... แต่ธุรกิจออนไลน์สวนกระแสเร่งตัวสูง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2550)

คะแนนเฉลี่ย

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 3/2557 เติบโตร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ชะลอตัวลงจากร้อยละ 7.4 ในครึ่งปีแรก และเป็นการเติบโตรายไตรมาสที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า 5 ปี โดยเศรษฐกิจมีแรงส่งจากการเติบโตของภาคการบริการและการส่งออก ในขณะที่การบริโภคชะลอลงเล็กน้อยและการลงทุนอ่อนแอลงค่อนข้างมาก ทิศทางดังกล่าวส่งผลให้ตลอดช่วง 3 ไตรมาสของปี 2557 เศรษฐกิจจีนเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.4 (YoY) หากมองให้ลึกลงมาถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือ ภาคบริการเริ่มมีน้ำหนักความสำคัญในโครงสร้างของ GDP เพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 46.7 ของ GDP ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 7.9 (YoY) ในไตรมาส 3/2557 หากไม่รวมผลของภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างจะพบว่า สาขาเศรษฐกิจอื่นๆ โดยเฉลี่ยยังขยายตัวเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2555-2556 นั่นหมายความว่า กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในสาขาอื่นยังมีแนวโน้มเติบโตได้

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เศรษฐกิจจีนน่าจะได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดเล็ก และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างเฉพาะเจาะจงตามสถานการณ์และความจำเป็น เพื่อประคองภาคธุรกิจ ตลอดจนแรงส่งจากการผ่อนคลายกฎระเบียบในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกไปยังตลาดหลักของจีนทำให้คาดว่า เศรษฐกิจจีนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 อาจเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.4 (YoY) และหนุนให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนในปี 2557 รักษาระดับอัตราการขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 7.4

จากทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง บนก้าวย่างของการไปสู่เป้าหมายตามแผนปฏิรูป ธุรกิจไทยที่มีการค้าขายกับจีนอาจต้องหันมาพิจารณาปรับกลยุทธ์การทำการตลาดในจีน การปรับตัวของธุรกิจไทยอาจต้องเบนความสนใจมาที่ตลาดการบริโภคของจีนมากขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน และสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของแนวทางการปฏิรูปที่จะเพิ่มบทบาทของภาคการบริโภคในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ

ซึ่งหนึ่งในช่องทางที่น่าสนใจคือการค้าผ่าน E-Commerce หรือการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตไม่หยุดยั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ล่าสุดตลอด 3 ไตรมาสของปี 2557 การค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์มีมูลค่า 1.8 ล้านล้านหยวน ขยายตัวถึงร้อยละ 49.9 (YoY) ซึ่งช่องทางดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการบริโภคได้ในทุกพื้นที่ของจีนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกลุ่มคนดังกล่าวก็ล้วนเป็นชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงเป็นช่องทางที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้แก่ธุรกิจไทยทำตลาดในจีนได้อย่างประหยัดต้นทุน เพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจไทยในการเร่งผลักดันสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ด้านในของจีน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ช่องทางออนไลน์นี้ในการทดลองตลาดในหลากหลายกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์และความเป็นเมืองที่กำลังเติบโต อาทิ สินค้าอาหารออร์แกนิก เครื่องสำอาง ตลอดจนสินค้าที่ตอบสนองกระแสการบริโภคและความเป็นเมืองอันเป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มอุปกรณ์การสื่อสาร วัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ