Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 พฤศจิกายน 2557

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ถอดรหัสค้าปลีกออนไลน์จีน...โอกาสสินค้าราคาสูงและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2560)

คะแนนเฉลี่ย

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำคัญของจีนในระยะข้างหน้า ต่อจากภาคอสังหาริมทรัพย์ และยานยนต์ ด้วยการส่งเสริมของรัฐบาลจีนที่วางแผนกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านช่องทางค้าปลีกออนไลน์ ทั้งการปรับปรุงความเร็วโครงข่าย ระบบโลจิสติกส์ และระบบศุลกากร จะช่วยให้ภาคการค้าปลีกออนไลน์ของจีนที่ครองตลาดค้าปลีกออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกยังจะเติบโตต่อไปอีกในระยะข้างหน้าและนำมาซึ่งโอกาสของผู้ประกอบการไทยในหลากหลายธุรกิจ

จากปัจจัยส่งเสริมดังกล่าว ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ (Online Retail Sales) ของจีนในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.7 ล้านล้านหยวน หรือราว 440.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตราวร้อยละ 43 (YoY) ซึ่งเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 ของจีดีพี มากกว่าสหรัฐฯที่มีมูลค่าค้าปลีกออนไลน์อยู่ที่ 304.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ของจีดีพี

ทั้งนี้ สินค้าที่ชาวจีนนิยมซื้อหาออนไลน์อันดับหนึ่งยังอยู่ในกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าเครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน/ครัวเรือน สินค้ากลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ อุปกรณ์กีฬา อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กยังอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ชาวจีนซื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและน้ำหอมก็ได้รับความนิยมเช่นกัน นอกจากนี้ การเข้ามาดูแลธุรกิจการค้าออนไลน์ของภาครัฐบาลจีน ความปลอดภัยในด้านการชำระเงิน ความรวดเร็วในการส่งสินค้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นใจให้กับผู้ซื้อชาวจีน ส่งผลให้ชาวจีนนิยมซื้อหาสินค้าที่ราคาสูงขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศก็เป็นที่นิยมสูงด้วย

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจสามารถเข้าสู่ตลาดด้วยตนเอง รวมไปถึงการหาพันธมิตรชาวจีน โดยควรเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ นอกจากนี้ รายละเอียดด้านกฎหมาย ขั้นตอนการหาพันธมิตรชาวจีน ตลอดจนประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การชำระค่าสินค้า และภาษาที่ใช้ในการติดต่อผู้ซื้อในจีน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำคัญ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ