Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 ตุลาคม 2558

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เฟดเปิดทางเตรียมขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบสุดท้ายของปีนี้…หากเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่อง (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3582)

คะแนนเฉลี่ย

ในการประชุม FOMC วันที่ 27-28 ต.ค. 2558 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงมีมติยืนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กรอบร้อยละ 0.00-0.25 ตามที่ตลาดคาด และจะดำเนินนโยบายเดิมต่อไปในการนำเงินต้นที่ได้รับจากการครบกำหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้ที่เฟดถือครองในงบดุลกลับมาลงทุนใหม่ เพื่อช่วยให้สถานการณ์ทางการเงินอยู่ในภาวะผ่อนคลายต่อไป อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มีหลายจุดสังเกตในแถลงการณ์หลังการประชุม FOMC ที่ถูกปรับเปลี่ยนในรอบนี้ อาทิ การตัดถ้อยคำที่เคยสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับความปั่นป่วนของเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกออกไป และการระบุถึงวาระการพิจารณาโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม FOMC รอบถัดไปไว้ในแถลงการณ์หลังการประชุมรอบนี้ ซึ่งอาจสะท้อนว่า เฟดกำลังเตรียมที่จะเปิดทางให้มีการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ในการประชุม FOMC รอบวันที่ 15-16 ธ.ค. นี้ เป็นอย่างเร็ว

แม้เฟดเลือกที่จะรอประเมินโมเมนตัมการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกในช่วงประมาณ 1 เดือนครึ่งหลังจากนี้ แต่ ณ ขณะนี้ ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า เฟดต้องการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ภายในปีนี้ ซึ่งสภาวะดังกล่าวน่าจะทำให้เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่า (และอาจจะเข้าทดสอบระดับ 36.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ อีกครั้ง) ขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยก็อาจทยอยปรับตัวขึ้น ท่ามกลางกระแสการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่น่าจะผันผวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ