Display mode (Doesn't show in master page preview)

30 ตุลาคม 2560

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ประชุมเฟดรอบ 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 60 คาดเฟด ‘คงอัตราดอกเบี้ย’ ที่ 1.00-1.25% ขณะที่ตลาดการเงินยังคงจับตาการเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ รวมทั้ง มาตรการปฏิรูปภาษีสหรัฐฯ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3710)

คะแนนเฉลี่ย

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย. 2560 ไว้ที่ระดับ 1.00-1.25% เพื่อทิ้งจังหวะของการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติ รวมทั้ง เป็นการชะลอไม่ให้เกิดภาวะที่ตลาดการเงินปรับตึงตัวมากจนส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบันยังมีไม่มาก ทั้งนี้ พัฒนาการการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งคงสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 1 ครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม 2560 ตามที่เฟดได้มีการส่งสัญญาณไว้ อย่างไรก็ดี จุดสนใจของตลาดการเงินอาจมุ่งไปที่การแต่งตั้งประธานเฟดคนใหม่ รวมทั้ง โอกาสที่ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ อาจจะได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส ซึ่งอาจจะมีนัยต่อจังหวะการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า

สำหรับผลต่อประเทศไทย การส่งสัญญาณถึงเส้นทางในการดำเนินนโยบายการเงินที่เป็นปกติมากขึ้นของเฟด คงส่งผลให้การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และคงส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ฯ กลับมาแข็งค่า ซึ่งเป็นการช่วยลดแรงกดดันการแข็งค่าของเงินบาทได้บางส่วน อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวเร่งขึ้นมายังเป็นไปในลักษณะกระจายตัวยังไม่ทั่วถึง อาจจะส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องที่ระดับ 1.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงต่อการไหลออกของเงินทุนของไทยยังคงจำกัด จากพื้นฐานเศรษฐกิจภายนอกที่มีความแข็งแกร่ง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ