Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 เมษายน 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

อัพเดทเศรษฐกิจอาเซียน-จีน: เมษายน 2567 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4051)

คะแนนเฉลี่ย

รายงานเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ประจำเดือนเมษายน 2567

  • จีนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่ภาคอสังหาฯ ยังชะลอ
  • การลาออกของประธานาธิบดี คาดไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเวียดนามในระยะยาว
  • ผู้นำคนใหม่อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายเศรษฐกิจโต 8% สูงสุดในรอบเกือบ 30 ปี

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ