Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve control) และประกาศขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 17 ปี มาอยู่ที่ 0.0-0.1% (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4046)

คะแนนเฉลี่ย
ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 17 ปี มาอยู่ที่ระดับ  0-0.1% พร้อมยกเลิกมาตรการควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

  • การปรับขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ในครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดดอกเบี้ยติดลบที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 และถือเป็นการกลับทิศนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างมาก (Ultra-loose Monetary Policy)
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การปรับทิศนโยบายการเงินของญี่ปุ่นรอบนี้เป็นการส่งสัญญาณ การปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ