Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เงินเฟ้อจีนเดือน ก.พ. 67 เพิ่มขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว แต่ยังมีความเสี่ยงภาวะเงินฝืด (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4043)

คะแนนเฉลี่ย

​เงินเฟ้อจีนเดือน ก.พ. 67 เพิ่มขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว แต่ยังมีความเสี่ยงภาวะเงินฝืด

  • เทศกาลตรุษจีนหนุนดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือน ก.พ. 67 บวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน อยู่ที่ 0.7% จาก -0.8% YoY
  • ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากเรื่องภาวะเงินฝืดยังคงอยู่จาก 3 ปัจจัยสำคัญ คือ สถานการณ์ด้านราคาผู้ผลิตที่ยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัว ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้น และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การปรับขึ้นของเงินเฟ้อเดือน ก.พ. 67 เกิดขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว โดยช่วงที่เหลือของปีเงินเฟ้อยังเผชิญแรงกดดัน แต่คาดว่าเงินเฟ้อจะเริ่มกลับมา ทั้งปี 2567 Bloomberg Consensus คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อของจีนจะอยู่ที่ 0.8%​

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ