Display mode (Doesn't show in master page preview)

11 มกราคม 2566

เศรษฐกิจไทย

ภาวะค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงยังกดดันดัชนี KR-ECI ในเดือนธ.ค.65 อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยจากภาครัฐฯ และภาคการท่องเที่ยวหนุนมุมมองต่อดัชนีในระยะข้างหน้า ในปี 2566 ครัวเรือนกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพมากที่สุด โดยเฉพาะเงินเฟ้อ ค่าไฟฟ้า

คะแนนเฉลี่ย
  • ในเดือนธ.ค. 65 ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือน (KR-ECI) ในปัจจุบันลดลงเล็กน้อยที่ 34.7 จาก 35.0 ในเดือนพ.ย.65 โดยครัวเรือนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการครองชีพที่ยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ดี ดัชนี KR-ECI 3 เดือนข้างหน้าปรับขึ้นที่ 37.1 จาก 36.4 ในเดือนพ.ย.65 เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการจ้างงาน นอกจากนี้ จากการสำรวจเพิ่มเติมพบว่า ครัวเรือนยังมีความกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า ที่อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 27.3) รองมากังวลเกี่ยวกับการจ้างงาน/รายได้ และการกลับมาของการแพร่ระบาดของโควิด-19   
  • การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย ทั้งแนวโน้มค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากการส่งผ่านราคาของผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค และขีดจำกัดของมาตรการอุดหนุนค่าครองชีพจากภาครัฐ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ผ่านการชะลอตัวลงของภาคการส่งออก อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยหนุนจากภาคการท่องเที่ยว การใช้จ่ายผ่านมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวของภาครัฐ เช่น ช้อปดีมีคืน เราเที่ยวด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ที่คาดว่าจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหม่ 

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย