Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 กุมภาพันธ์ 2567

เศรษฐกิจไทย

ดัชนี KR-ECI เดือน ม.ค. 67 ทรงตัว ครัวเรือนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงาน

คะแนนเฉลี่ย
  • ดัชนี KR-ECI ในเดือนม.ค.67 ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าที่ 38.8 เช่นเดียวกับดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าก็ทรงตัวที่ 40.5 โดยในเดือนนี้ครัวเรือนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงาน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะแนวโน้มการอุดหนุนราคาพลังงานของภาครัฐที่ทยอยลดลง
  • นอกจากนี้ จากผลสำรวจเพิ่มเติมพบว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้นทุนการครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ครัวเรือนเลือกที่จะงดใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุด (34.3%) ขณะที่ผลสำรวจเกี่ยวกับมุมมองของครัวเรือนที่มีต่อรายได้ในปี 2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่าไม่แตกต่างจากเดิมนัก (59.7%)
  • สำหรับแนวโน้มดัชนีฯ ในปี 2567 ฟื้นตัวได้อย่างจำกัดมากขึ้น สะท้อนผ่านโมเมนตัมการฟื้นตัวของดัชนีฯ ที่เริ่มทรงตัว ประกอบกับการฟื้นตัวของดัชนีฯ ที่อยู่ภายใต้ปัจจัยกดดันมากขึ้น เช่น สัดส่วนหนี้ครัวเรือนและต้นทุนการเงินที่อยู่ในระดับสูง สภาพอากาศที่แปรปรวน แนวโน้มการอุดหนุนราคาพลังงานจากภาครัฐที่ลดลง เป็นต้น

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย