Display mode (Doesn't show in master page preview)

6 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจไทย

ดัชนี KR-ECI เดือน ก.พ. 67 ทรงตัวเป็นเดือนที่ 2 แต่ครัวเรือนยังมีความกังวลภาระหนี้

คะแนนเฉลี่ย

  • ​ดัชนี KR-ECI ในเดือน ก.พ. 67 ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อยู่ที่ 38.9 จาก 38.8 ในเดือน ม.ค. 67  โดยองค์ประกอบด้านราคายังสะท้อนความกังวลของครัวเรือน จากการทยอยปรับลดการอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศลง  และยังมีความกังวลภาระหนี้อยู่ ขณะที่ดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้า ปรับลดลงเล็กน้อยที่ 40.3 จาก 40.5 ในเดือน ม.ค. 67
  • จากผลสำรวจเพิ่มเติมในมุมมองของครัวเรือนที่มีต่อภาระหนี้ปี 2567 เทียบกับปีก่อนหน้า พบว่า ครัวเรือน 61.9% มีมุมมองว่าจะเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้า และบริการที่อยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยที่มีผลมากที่สุด (53.4%)
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ดัชนี KR-ECI ในปี 2567 จะฟื้นตัวได้ช้าลง ตามการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลง ประกอบกับปัจจัยกดดันอื่น ๆ เช่น ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง แนวโน้มการอุดหนุนราคาพลังงานที่ทยอยลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ ดัชนีฯ ไตรมาสที่ 2/2567 มีแนวโน้มปรับลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายครัวเรือนมีทิศทางเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลหยุดยาว

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย