Display mode (Doesn't show in master page preview)

9 พฤษภาคม 2567

เศรษฐกิจไทย

ดัชนี KR-ECI เดือน เม.ย.67 ลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน โดยครัวเรือนกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายที่มากขึ้นในช่วงเทศกาล

คะแนนเฉลี่ย
  • ดัชนี KR-ECI เดือนเม.ย.67 ปรับลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือนอยู่ที่ 36.6 โดยครัวเรือนมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากราคาพลังงานและสินค้าเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีฯ 3 เดือนข้างหน้าปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 38.6 โดยครัวเรือนมีความกังวลเกี่ยวกับภาระหนี้สินและราคาสินค้าในระยะข้างหน้า
  • นอกจากนี้ ในเดือนเม.ย.67 ซึ่งมีวันหยุดยาวจากเทศกาลวันสงกรานต์ ครัวเรือนจึงมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น โดยผลสำรวจพบว่า  ครัวเรือนส่วนใหญ่ (79.9%) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมในเดือนนี้ อาทิ ค่าท่องเที่ยว สังสรรค์
  • ในปี 2567 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองว่า ดัชนีภาวะการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้ามีทิศทางฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า และแรงกดดันด้านราคาที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของดัชนี

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย