Display mode (Doesn't show in master page preview)

1 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

คะแนนเฉลี่ย

  • เศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะ soft-landing ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ในขณะที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงจากภาคอสังหาริมทรัพย์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ซบเซา
  • ถึงแม้ว่าความขัดแย้งในทะเลแดงได้ส่งผลให้ระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น แต่ผลกระทบต่อการค้าโลก โดยเฉพาะระหว่างเอเชียและยุโรปยังไม่เห็นชัด
  • เศรษฐกิจไทยมีโมเมนตัมชะลอลง โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 4/2566 เติบโตต่ำกว่าคาดที่ 1.7%YoY ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2567 ลงมาอยู่ที่ 2.6% จากประมาณการเดิมที่ 3.1%

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ