Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 ธันวาคม 2564

เศรษฐกิจไทย

ปีใหม่ปี ‘65 คนกรุงฯ สังสรรค์นอกบ้านมากขึ้น คาดเม็ดเงินคนกรุงฯ สะพัด 30,500 ล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3291)

คะแนนเฉลี่ย

​       ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เทศกาลปีใหม่ 2565 น่าจะให้ภาพบรรยากาศที่กลับมาคึกคักมากขึ้นกว่าปีก่อน จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และการเข้าถึงวัคซีนที่ดีขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐ และการเร่งจัดแคมเปญส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ที่อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการใช้จ่ายช่วงปีใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงยังมีมุมมองที่ระมัดระวังว่าเม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
ปี ‘65 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.0% (YoY) จากฐานที่ต่ำในช่วงปีใหม่ปีที่แล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูงขึ้นด้วย (กรณีไม่มีการระบาดรุนแรงเพิ่มเติม)

       โดยเฉพาะการเลี้ยงสังสรรค์และช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่น่าจะกลับมาขยายตัวได้จากการใช้จ่ายที่ซบเซาในปีก่อน การผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีผลให้ประชาชนเลือกไปสังสรรค์ ทานอาหารนอกบ้าน โดยผู้ตอบแบบสำรวจกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่าง มีแผนจะสังสรรค์ที่ร้านอาหารในช่วงปลายปี ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการเลี้ยงสังสรรค์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มปรับเพิ่มขึ้นจาก 2,000 บาทต่อคนในปีที่แล้ว เป็น 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากปีที่แล้วที่ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อวัตถุดิบมาปรุงเองหรือสั่งซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเลี้ยงสังสรรค์ รับประทานอาหารโดยรวมขยายตัวได้จากฐานที่ต่ำในปีก่อน

        สำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าและของขวัญในช่วงส่งท้ายปี 2564 น่าจะฟื้นตัวจากภาวะหดตัวในปี ซึ่งเป็นผลหลักจากการขยายเวลาเปิดร้านค้าและห้างสรรพสินค้า ประกอบกับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และโปรโมชั่นด้านราคาของภาคธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่กว่าร้อยละ 70 ของกลุ่มตัวอย่าง มีแผนจะซื้อสินค้าด้วยงบประมาณเท่าเดิมหรือมากกว่าปีก่อน แต่ประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มสินค้าจำเป็น อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ และอาหารเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นกลุ่มเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายใหม่สำหรับเทศกาลปีใหม่ ในส่วนของช่องทางการซื้อสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีโปรโมชั่นส่วนลดบ่อยครั้งและสะดวกในการจัดส่งถึงบ้าน แต่ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 1 ใน 3 มีแผนจะไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าและ Hypermarket เพื่อทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยในคราวเดียวกัน

        นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยท้าทายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่มยอดขายของธุรกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการแข่งขันของธุรกิจที่เข้มข้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะการเร่งจัดแคมเปญโปรโมชั่นด้านราคา รวมไปถึงการบริหารต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องเพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้ในระยะนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม