Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 เมษายน 2567

เศรษฐกิจไทย

ข้อมูลดาวเทียมชี้ไฟในเขตป่าไม้จากไทยและเพื่อนบ้านอาจเป็นสาเหตุหลักของการเกิด PM 2.5 ของไทยในปัจจุบัน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3487)

คะแนนเฉลี่ย

การเผาไหม้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ PM 2.5 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการเผาไหม้ชีวมวล  

  • ข้อมูลดาวเทียมปี 2001-2020 พบว่า การเผาไหม้ในเขตป่าไม้ในไทยเพิ่มขึ้น 240% สวนทางกับไฟที่เกิดขึ้นจากการเผาพื้นที่เกษตรที่ลดลง 42%
  • โดย แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ มีพื้นที่ ที่มีเพลิงไหม้เกือบ 3,000 ตร.กม.
  • สาเหตุจากการเผาไหม้ ทำให้เดือนเมษายน เป็นเดือนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจาก PM 2.5

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย