Display mode (Doesn't show in master page preview)

29 เมษายน 2567

เศรษฐกิจไทย

การส่งออกไทยเดือนมี.ค.67 หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือนจากปัจจัยฐานที่สูง…มองการส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้มีแนวโน้มฟื้นตัวช้าส่วนหนึ่งจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ( มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4057)

คะแนนเฉลี่ย

         การส่งออกไทยในเดือนมี.ค.67 หดตัวครั้งแรกในรอบ 8 เดือนที่ -10.9%YoY (รูปที่ 1) เนื่องจากปัจจัยฐานที่อยู่ในระดับสูงของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 เป็นสำคัญ โดยการส่งออกทองคำในเดือนมี.ค.66 มีมูลค่าสูงถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าปกติที่โดยเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จึงส่งผลให้การส่งออกทองคำในเดือนมี.ค.67 หดตัวถึง -75.0%YoY ซึ่งเมื่อหักทองคำการส่งออกไทยในเดือนมี.ค.67 หดตัวอยู่ที่ -7.1%YoY
         นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายรายการหดตัวลงในเดือนมี.ค. 67 โดยเฉพาะ Hard Disk Drive (HDD) ที่หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากปัจจัยด้านฐาน โดยการส่งออก HDD ในเดือนมี.ค. 66 ไปยังสหรัฐฯ เติบโตสูงมากโดยได้อานิสงส์ตามรอบการผลิตและส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ การส่งออกรถยนต์และส่วนประกอบในเดือนมี.ค.67 ก็ยังหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากความต้องในตลาดอาเซียนที่ลดลง ทั้งนี้ หากดูรายตลาดส่งออก การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าสำคัญของไทยหดตัวเกือบทั้งหมดยกเว้นสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกไทยในไตรมาสที่ 1/2567 หดตัวที่ -0.2%YoY
         ในปี 2567 ภาพรวมการส่งออกไทยยังฟื้นตัวได้ช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค (รูปที่ 2) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้าง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2561-2565) ไทยได้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกสินค้าหลายประเภทในตลาดโลกไป (รูปที่ 3) โดยสินค้าของไทยบางรายการเผชิญความต้องการที่ลดลงจากตลาดโลก อาทิ HDD รถยนต์สันดาป รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ทุเรียน เป็นต้น ที่คู่แข่งอย่างเวียดนามมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
         มองไปในช่วงที่เหลือของปีนี้ การส่งออกไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวช้า โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ผลจากปัจจัยฐานที่อยู่ในระดับสูงของปีก่อนหน้าคงมีลดลง ส่งผลให้การส่งออกไทยมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวได้ในไตรมาสที่เหลือของปีนี้  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการส่งออกไทยในปี 2567 อยู่ที่ 2.0%

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย