Display mode (Doesn't show in master page preview)

7 มิถุนายน 2567

สถาบันการเงิน

การประชุม กนง. วันที่ 12 มิ.ย. คาดมติไม่เป็นเอกฉันท์ กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง และส่งสัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงจากการประชุมรอบที่แล้ว (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4063)

คะแนนเฉลี่ย

การประชุมกนง. วันที่ 12 มิ.ย. 67 คาด กนง. มติไม่เป็นเอกฉันท์ คงดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่อง และส่งสัญญาณไม่เปลี่ยนแปลงจากการประชุมรอบที่แล้ว

  • ในการประชุมกนง. วันที่ 12 มิ.ย. 2567 นี้ คาดกนง. ยังมีมติไม่เป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มส่งสัญญาณไม่แตกต่างจากผลการประชุมรอบที่แล้ว เนื่องจากกนง. ส่งสัญญาณในการประชุมรอบที่แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงิน (Policy Space) ในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า ประกอบกับนโยบายการเงินมีประสิทธิผลจำกัดในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีศักยภาพขยายตัวต่ำลง ขณะที่กนง. มีแนวโน้มให้น้ำหนักต่อเสถียรภาพระบบการเงิน รวมถึงความผันผวนสูงของค่าเงินบาท จากตลาดที่มองว่าเฟดมีแนวโน้มคงดอกเบี้ยในระดับสูงยาวนานกว่าที่คาด   
  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ากนง. มีแนวโน้มที่จะตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.50% ไปตลอดทั้งปีนี้ แม้ว่าผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ล่าสุดส่วนใหญ่มองมีโอกาสที่กนง. อาจปรับลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่ากนง. คงจะรอให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายก่อน จากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปของไทยมีแนวโน้มกลับสู่เป้าหมายของกนง. ที่ 1-3% ภายในสิ้นปีนี้ ประกอบกับแรงกดดันค่าเงินบาทอ่อนค่าจากแนวโน้มการคงดอกเบี้ยสูงยาวนานกว่าคาดของเฟด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน