Display mode (Doesn't show in master page preview)

24 พฤษภาคม 2562

สถาบันการเงิน

สินเชื่อสุทธิ เม.ย. 2562 ขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แม้สินเชื่อบ้านเริ่มชะลอลง หลังใช้มาตรการ LTV (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3803)

คะแนนเฉลี่ย

สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือน เม.ย. 2562 แม้เป็นเดือนแรกที่มาตรการ LTV สินเชื่อที่อยู่อาศัยเริ่มมีผลบังคับใช้ จากแรงหนุนของการเบิกใช้สินเชื่อในภาคธุรกิจ ประกอบกับสินเชื่อรายย่อยยังโตต่อเนื่อง ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่โตดีตามยอดขายรถใหม่ และสินเชื่อบัตรเครดิตที่โตจากปัจจัยเชิงฤดูกาล แม้ว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจะมีสัญญาณชะลอลง หลังจากที่เร่งตัวขึ้นตลอด 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ขณะที่สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอียังเผชิญข้อจำกัดในการฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจในภาพรวม

                ทั้งนี้ สินเชื่อสุทธิที่ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 อีก 2.67 หมื่นล้านบาทในเดือน เม.ย. ทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิพลิกเป็นบวกเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ที่ 0.12%YTD อย่างไรก็ดี หากเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ภาพรวมสินเชื่อสุทธิชะลอการขยายตัวลงมาที่ 4.58%YoY จาก 4.98%

ในเดือน มี.ค. 2562

                ด้านเงินฝากในเดือน เม.ย. 2562 เร่งขึ้นมากกว่าสินเชื่อ ทำให้ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่อนคลาย โดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่รวมเงินกู้ยืม (Loan to Deposit+Borrowing: L/D+BE) ณ เม.ย. 2562 ปรับตัวลงมาที่ 91.59% จากระดับ 92.29% ในเดือน มี.ค. 2562 และ 92.71% ณ สิ้นปี 2561

                ทั้งนี้ ยอดคงค้างเงินรับฝากในเดือน เม.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง 1.39 แสนล้านบาท ในบัญชีทุกประเภททั้งบัญชีกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และประจำ โดยเพิ่มขึ้นทั้งบัญชีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และเงินฝากภาครัฐ อย่างไรก็ดี เงินฝากที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดมาจากธนาคารหลักเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งส่วนหนึ่งได้แรงหนุนจากโอกาสการขยายสินเชื่อ และปัจจัยพิเศษที่ทำให้แต่ละธนาคารมีความเคลื่อนไหวต่อการระดมเงินฝากแตกต่างกัน ขณะที่การแข่งขันด้านราคาไม่ใช่ปัจจัยที่เกิดขึ้นในระยะนี้ ซึ่งสอดคล้องกับสัญญาณอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. และความชัดเจนในการฟื้นตัวของภาพรวมสินเชื่อและเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี  

                สำหรับแนวโน้มในระยะถัดไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศในปีนี้ ยังมีโอกาสขยายตัวใกล้เคียงตัวเลขคาดการณ์ที่ 5.0% แต่จะติดตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงส่งการฟื้นตัวของภาพรวมสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ในระยะข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมและกำลังซื้อของภาคครัวเรือน ตลอดจนการปรับตัวของตลาดสินเชื่อรายย่อย หลัง ธปท. ส่งสัญญาณว่าอาจเพิ่มการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการกำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้

​​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน