Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 ธันวาคม 2562

สถาบันการเงิน

ประชุม กนง. 18 ธ.ค. 62 คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจในประเทศ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3838)

คะแนนเฉลี่ย

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.25% ในการประชุมนโยบายการเงินรอบสุดท้ายของปี 2562 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อรอประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ดี คงต้องยอมรับว่าภายใต้บริบทที่อัตราเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่อง ยังบ่งชี้ว่ายังมีช่องว่างเพียงพอสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินเพิ่มเติม อันหมายความว่า ข้อมูลเศรษฐกิจไทยที่จะทยอยรายงานออกมาในช่วงข้างหน้า โดยเฉพาะ เครื่องชี้จีดีพี เงินเฟ้อและตัวเลขการส่งออก คงจะมีน้ำหนักต่อการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจของ กนง. ในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี 2563​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


สถาบันการเงิน