Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 มีนาคม 2565

Econ Digest

รัสเซีย-ยูเครน ดันราคาข้าวสาลีโลกพุ่ง กระทบต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านอาหาร

คะแนนเฉลี่ย

​ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกซึ่งครองสัดส่วนการส่งออกข้าวสาลีราว  28.5% ของปริมาณการส่งออกข้าวสาลีโลก ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีพุ่งสูงสุดในรอบหลายปี และกระทบต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำของไทยที่ใช้ข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบ จากการที่ไทยนำเข้าข้าวสาลีจากยูเครนถึง 13.1% ของการนำเข้าข้าวสาลีทั้งหมด  ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.หรือราว 6 เดือนต่อจากนี้  ราคาข้าวสาลีนำเข้าน่าจะยืนในระดับสูง ในขณะที่ผลผลิตข้าวโพดไทยรอบใหม่ยังไม่ออกสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์มีต้นทุนการผลิตสูงที่ขึ้น หรืออาจเผชิญปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อป้อนเข้าสู่สายการผลิต  ซึ่งในท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังราคาอาหารที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้สูงขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์   บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนมปัง  ในขณะที่ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงและกำลังซื้อภาคครัวเรือนยังคงเปราะบาง


    ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 65 ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ใช้ข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบอาจเริ่มคลี่คลายมากขึ้น  เนื่องจากผลผลิตของพืชทดแทนอย่างข้าวโพดที่จะมีผลผลิตรอบใหม่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก คิดเป็นราว  72.5 % ของผลผลิตข้าวโพดตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการปลายน้ำมีวัตถุดิบป้อนเข้าสู่สายการผลิตได้อย่างเพียงพอ และทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง  โดยอุปทานข้าวโพดที่เข้ามาเสริมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี น่าจะช่วยลดแรงกดดันที่มีต่อราคาอาหารที่ผู้บริโภคต้องจ่ายให้ทยอยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ในขณะที่อุปทานข้าวสาลียังคงมีความไม่แน่นอนสูง

Scan QR Code


QR Code

หมายเหตุ

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

Econ Digest