Display mode (Doesn't show in master page preview)

22 พฤษภาคม 2563

การค้า

ส่งออกไทย เม.ย. 63 โต 2.1% จากการส่งออกทองคำที่โตสูงถึง 1,103% และปัจจัยชั่วคราวอื่นๆ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3866)

คะแนนเฉลี่ย

           มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนเม.ย. 2563 อยู่ที่ 18,948.2 ล้านดอลลาร์ฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 2.12 YoY สวนทางกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าจะหดตัวร้อยละ 4.6 เนื่องจากหลายประเทศคู่ค้าหลักมีมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ซึ่งมองว่า น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าไทยในเดือนเม.ย. 2563 โดยการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวในเดือนเม.ย. 2563 มาจากปัจจัยชั่วคราวอย่างการส่งออกทองคำ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าในหมวดอาหาร และการส่งกลับเครื่องบินพาณิชย์ไปยังประเทศสายการบินต้นทาง

​       ​      ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีมุมมองต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 ว่าจะหดตัวร้อยละ 5.6 YoY แม้ว่าการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะยังขยายตัวดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากความต้องการชั่วคราวของโลกในช่วงวิกฤติสุขภาพ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและยังมีความเสี่ยงที่จะหดตัวมากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละประเทศไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ การปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลกที่ทำให้ห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 มีแนวโน้มหดตัว


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม