Display mode (Doesn't show in master page preview)

20 กันยายน 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) เตรียมออก Central Bank Digital Currency...เล็งรับมือประเด็นอิทธิพลดอลลาร์ฯ การฟอกเงิน (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3820)

คะแนนเฉลี่ย


  • ธนาคารกลางจีนประกาศแผนการออก Central Bank Digital Currency ในเร็ววันนี้ โดย หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของทางการจีนในการออกเงินสกุลดิจิทัลคงหนีไม่พ้น การที่ทางการจีนต้องการจะเพิ่มบทบาทของเงินหยวนในตลาดโลก และการพยายามควบคุมกิจการที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน CBDC ของจีนจะเป็น Retail CBDC ที่ให้ประชากรจีนทั่วไปใช้แทนเงินสด และมีเงินหยวนรองรับในอัตรา 1:1 โดยระบบการบริหาร CBDC จะถูกแบ่งเป็นสองระดับชั้น ซึ่งจะมีธนาคารกลางผลิตและจำหน่ายหน่วยเงินดิจิทัลให้แก่ธนาคารพาณิชย์และผู้เล่นสำคัญอื่นในระบบการเงินดิจิทัลของจีน (ชั้นที่ 1) เพื่อให้ธนาคารและผู้เล่นอื่น สามารถให้บริการฝากถอนเงินในรูปแบบเงินดิจิทัลแก่ประชาชนทั่วไป (ชั้นที่ 2)

  • ด้วยการที่ CBDC ได้ชื่อว่าเป็นเงินดิจิทัล อาจทำให้ดูเหมือนอาจมีความคลึงกับ Bitcoin หรือ คริปโทเคอร์เรนซีรายอื่น แต่ CBDC นั้น แตกต่างจากเหรียญเหล่านั้นในมิติสำคัญสองประการ ประการแรก การทำธุรกรรมด้วย CBDC น่าจะไม่ได้ใช้ Blockchain เป็นตัวรองรับทั้งหมด เนื่องจากการที่ทางการจีนมีแผนใช้ระบบรองรับซึ่งสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมจำนวนมากได้ดีกว่า Blockchain ทั่วไป ประการที่สอง การบริหารอุปทานของ CBDC ไม่ได้มีการกระจายศูนย์ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความได้เปรียบของระบบบริหารสองชั้นคือ ทางการจีนจะสามารถปกป้องสิทธิส่วนในข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรทั่วไปได้

  • ทางการจีนน่าจะมีแรงจูงใจหลักในการออก CBDC อยู่สองประการ ประการแรก การลดอิทธิพลของดอลลาร์สหรัฐฯ ประการที่สอง การบรรเทาปัญหาการฟอกเงิน แต่ การที่ทางการจีนจะบรรลุถึงเป้าหมายได้ ก็มีเงื่อนไขเชิงปฏิบัติอยู่ไม่น้อย ยกตัวอย่าง เช่น การที่ทางการจีนจะใช้ CBDC จำกัดช่องทางการฟอกเงินได้นั้น CBDC ต้องมีการใช้อย่างแพร่หลายแทนที่เงินสด และแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่เช่นนั้น การฟอกเงินก็จะยังสามารถเกิดขึ้นผ่านช่องทางอื่น เช่น Alipay ได้

  • เงินดิจิทัล CBDC จากธนาคารกลางจีน มีแนวโน้มจะได้รับการยอมรับสูงโดยผู้บริโภคและผู้ประกอบการจีนและถูกใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เนื่องจากทางการจีนได้เตรียมการรับมือประเด็นทางเทคโนโลยีและการกระจายเงินไว้อย่างดี บวกกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เอื้ออำนวยต่อการใช้เงินดิจิทัล ยกตัวอย่าง เมื่อเทียบกับช่องทางการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบัน การทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่านระบบ CBDC มีความได้เปรียบในด้านความเร็วและต้นทุน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการจีนพยายามเปิดช่องทางทำธุรกรรมผ่าน CBDC กับคู่ค้าต่างชาติ และช่วยส่งเสริมให้เงินเหยวนถูกใช้อย่างแพร่หลายขึ้นทั่วโลก
  • หาก CBDC ถูกใช้โดยประชากรจีนส่วนมาก หนึ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบสำคัญในประเทศไทยคงหนีไม่พ้น ผู้ประกอบการที่ตั้งธุรกิจอยู่ในประเทศไทย แต่มีลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีน เช่นกัน ผู้ประกอบการที่ค้าขายกับประเทศจีนอาจจะต้องเชื่อมต่อระบบของตนเข้ากับ CBDC เพื่อให้ไม่เสียเปรียบคู่แข่งด้านต้นทุนและความเร็วในการทำธุรกรรม ทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ควรศึกษาและเตรียมพร้อมรับมือและรองรับการมาของ CBDC ให้ดี

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ