Display mode (Doesn't show in master page preview)

3 เมษายน 2562

เศรษฐกิจไทย

สงกรานต์คนกรุงฯ ปี’62: คาดเม็ดเงินสะพัด 25,000 ล้านบาท … สภาพอากาศร้อนจัดกระทบไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายของแต่ละ GEN (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2976)

คะแนนเฉลี่ย

​​​​​​​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงสงกรานต์ปี 2562 คนกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายคิดเป็นเม็ดเงิน 25,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.6 โดยเม็ดเงินดังกล่าว แยกเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 9,650 ล้านบาท ค่าที่พัก/เดินทาง 6,650 ล้านบาท ช็อปปิ้ง 4,600 ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ 2,050 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ให้เงินผู้ใหญ่ในครอบครัว ค่าเที่ยวสถานที่ต่างๆ/ดูหนังฟังเพลง/เล่นน้ำ 2,050 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน

ทั้งนี้ ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดฮิตในช่วงสงกรานต์ ทำให้คนกรุงเทพฯ มีการปรับแผนการท่องเที่ยว โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าวและวางแผนทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ และเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น เช่น ชลบุรี อยุธยา ระยอง ส่งผลให้คาดว่าบรรดาธุรกิจต่างๆ เช่น ค้าปลีก ที่พัก ร้านอาหารในย่านกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวใกล้เคียง น่าจะได้รับอานิสงส์มากขึ้น

จากผลการสำรวจ พบว่า คนกรุงฯ ร้อยละ 56.0 เลือกทำกิจกรรมในกรุงเทพฯ ช่วงสงกรานต์ปีนี้ เป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเป็นที่สังเกตว่า กิจกรรมหลายๆ อย่างที่คนกรุงฯ สนใจจะทำในช่วงสงกรานต์ จะแตกต่างกันไปตาม Generation แต่หากวิเคราะห์ถึงศักยภาพในการจับจ่าย จะพบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่น่าจับตลาด ได้แก่ กลุ่มลูกค้า Gen Y และ Gen X ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากยังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ก่อให้เกิดเม็ดเงิน ทั้งการจัดเลี้ยงสังสรรค์และช็อปปิ้ง แต่การจะเจาะตลาดกลุ่มนี้ได้ กลยุทธ์สำคัญคือ ราคาต้องสมเหตุสมผลและมีโปรโมชั่น/สิทธิพิเศษ ที่ดึงความสนใจ ส่วนผู้ประกอบการที่จะได้อานิสงส์หลักจากการจับจ่ายที่เกิดขึ้นนั้น ยังคงเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า เพราะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกๆ กลุ่มได้ดี ทั้งสามารถหลบร้อนได้ มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายทั้งกิน เที่ยว ช็อปปิ้ง ครบจบในที่เดียว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ด้วยความแตกต่างของไลฟ์สไตล์ของแต่ละ Generation ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นการตลาดที่มุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม (Customization) มากขึ้น เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจไทย