Display mode (Doesn't show in master page preview)

13 มีนาคม 2557

บริการ

ค้าปลีกปี’57: กำลังซื้อและการเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ... การใช้กลยุทธ์ “Multi-Channel (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2474)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังต่อภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกในปี 2557 นี้ ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะกลับมาเป็นปกติได้ แต่อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อความเชื่อมั่น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคและส่งผลโดยตรงถึงภาพรวมของธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ กำลังซื้อของผู้บริโภค ที่ยังคงมีอยู่อย่างจำกัด และยังไม่มีปัจจัยหนุนใดที่จะมาช่วยเพิ่มรายได้หรือกำลังซื้อให้กับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ส่วนใหญ่ในปีนี้ ยังมีแนวโน้มทรงตัวหรือมีทิศทางปรับลดลง ซึ่งยังคงกดดันรายได้ของเกษตรกร รวมถึงความคาดหวังจากแรงกระตุ้นของทางภาครัฐก็อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในวงกว้าง โดยถ้ามีมาตรการจากภาครัฐหลังความขัดแย้งทางการเมืองได้ข้อยุติ ก็น่าจะเน้นไปเพื่อการบรรเทาผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นหลักมากกว่า

ดังนั้น จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายและยากลำบากพอสมควรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่จะต้องมีการวางแผนรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมๆ กับการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กระตุ้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคผ่านช่องทางการทำการตลาดที่หลากหลาย หรือที่เรียกว่า Multi-Channel Marketing อาทิ การทำการตลาดผ่าน E-Commerce หรือแม้แต่การจัด Event นอกสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางขึ้น ควบคู่ไปกับการทำกลยุทธ์ที่ใช้กระตุ้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการหรือร้านค้าที่เช่าพื้นที่ภายในร้านค้าปลีก อาทิ เน้นชูจุดเด่นทางด้านทำเล และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานภายในโครงการ (พื้นที่จอดรถ ระบบรักษาความปลอดภัย) การลดราคาค่าเช่าพื้นที่ในสภาวะที่เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักในปัจจุบัน รวมถึงการจัด Event หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้มีความถี่ขึ้น เพื่อดึงดูดร้านค้าต่างๆ ให้เข้ามาเช่าพื้นที่ภายในโครงการและต่ออายุสัญญาเช่ากับโครงการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การเร่งทำกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกแต่ละรายก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่น่าจะช่วยประคับประคองให้ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกในปี 2557 ยังคงขยายตัวได้ที่ประมาณร้อยละ 3.0-5.0 (YoY) ณ ราคาปีปัจจุบัน

นอกจากนี้ ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงในประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกไทยที่มีศักยภาพ ก็ควรมองหาโอกาสในการขยายการลงทุนในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่เศรษฐกิจกำลังมีแนวโน้มเติบโตจากการเปิดการค้าเสรี AEC ที่ใกล้จะมาถึง และกำลังกลายเป็นแหล่งเป้าหมายที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจค้าปลีกไทย โดยรูปแบบของร้านค้าปลีกนั้นก็อาจจะแตกต่างกันออกไป ทั้งที่เป็นร้านค้า Outlets ห้างสรรพสินค้า หรือ Specialty Stores ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว ในขณะที่ตลาดในประเทศคาดว่า ผู้ประกอบการน่าจะขยายการลงทุนด้วยความระมัดระวังและเน้นเจาะตลาดไปในพื้นที่ที่มีศักยภาพเด่นชัด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


บริการ