Display mode (Doesn't show in master page preview)

4 พฤศจิกายน 2559

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งปี’ 59 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ... โค้งสุดท้ายของปี ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์เปิดขายโครงการแนวราบ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2789)

คะแนนเฉลี่ย
ในโค้งสุดท้ายของปี 2559 ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับแผนการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยชะลอเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม แล้วให้ความสำคัญกับการเปิดขายโครงการแนวราบ รวมถึงผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายเซ็กเมนต์ ชะลอเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงล่าง แล้วหันมาเจาะตลาดผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่มีกำลังซื้อ
ผลจากการที่ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่อย่างระมัดระวัง ประกอบกับในโค้งสุดท้ายของปี 2559 ผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชะลอเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียม แล้วให้ความสำคัญกับการเปิดขายโครงการแนวราบ ซึ่งมีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยต่ำกว่าโครงการคอนโดมิเนียม ส่งผลให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลปี 2559 น่าจะมีจำนวน 93,000 หน่วย หดตัวร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็นการหดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
สำหรับแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2560 กิจกรรมการลงทุนและการซื้อขายที่อยู่อาศัยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ โดยมีแรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงหากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว น่าจะก่อให้เกิดการจ้างงาน และกำลังซื้ออาจกลับมาฟื้นตัวได้ สถานการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลให้จำนวนที่อยู่อาศัยคงค้างลดลง และเกิดการปรับตัวสู่สมดุลระหว่างจำนวนที่อยู่อาศัยและความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย รวมถึงผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น่าจะมีความเชื่อมั่น ส่งผลให้การเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ปี 2560 กลับมาขยายตัวได้
ทั้งนี้ การรุกตลาดที่อยู่อาศัยระดับบนของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าจะส่งผลให้การแข่งขันของตลาดที่อยู่อาศัยระดับบนในปี 2560 เป็นไปอย่างรุนแรง โดยการช่วงชิงซื้อที่ดินทำเลใจกลางเมือง เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับบน ส่งผลให้ราคาที่ดินทำเลใจกลางเมืองยังปรับตัวสูงขึ้น เป็นความท้าทายในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับบนในปี 2560

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง