Display mode (Doesn't show in master page preview)

15 พฤศจิกายน 2565

ท่องเที่ยว

โค้งสุดท้ายคนไทยเที่ยวในประเทศคึกคัก คาดทั้งปี 2565 คนไทยเที่ยวในประเทศ 150.8 ล้านคน-ครั้ง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3359)

คะแนนเฉลี่ย

   หลังจากที่สถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้นและกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ปกติ กอปรกับทางการได้ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้คนไทยกลับมาเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น จากการรวบรวมข้อมูลเบื้อต้น คาดว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2565 คนไทยเดินทางท่องเที่ยวเติบโต 278.2% (YoY) หรือมีจำนวน 118.9 ล้าน-คนครั้ง และคาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 การท่องเที่ยวในประเทศน่าจะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว บวกกับวันหยุดราชการกรณีพิเศษระหว่างวันที่ 16-18 พ.ย. 65 ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ เนื่องจากมีการจัดการประชุมผู้นำเอเปคนั้น น่าจะช่วยหนุนให้มีการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดมากขึ้นและจากผลสำรวจแผนการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ 3 ใน 4 วางแผนเดินทางท่องเที่ยวและเกือบทั้งหมดยังเลือกเที่ยวในประเทศ  โดยแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติภูเขา/ยอดดอยยังครองอันดับ 1 ของแผนการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี สำหรับจังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างมีแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นครราชสีมา (เขาใหญ่) และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของคนไทย อย่างไรก็ดี ผลสำรวจในปีนี้สะท้อนภาพของการกระจายตัวไปยังจังหวัดท่องเที่ยวรองมากขึ้น อาทิ น่าน ลำพูน บึงกาฬ นครพนม อุทัยธานี จันทบุรี เป็นต้น จากบรรยากาศดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2565 คนไทยเที่ยวในประเทศจะมีจำนวน 31.9 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 6.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
   อย่างไรก็ดี เนื่อจากความกังวลการระบาดของโควิดในช่วงต้นปี กำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค. 65 หลายพื้นที่เผชิญกับภัยธรรมชาติน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้ทั้งปี 2565 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยน่าจะมีจำนวน 150.8 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 183.9% จากปี 2564 โดยจำนวนคนไทยกลับมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศแล้วประมาณ 87% เมื่อเทียบกับปี 2562 (ก่อนเกิดการระบาดของโควิด) ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยทั้งปี 2565 นี้ น่าจะมีมูลค่าประมาณ 6.3 แสนล้านบาท เติบโตประมาณ 149.1% จากปี 2564

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม