Display mode (Doesn't show in master page preview)

บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ

8 พฤษภาคม 2566

บริการ

โรงแรม ร้านอาหาร เป็นธุรกิจบริการที่ยังเปราะบางด้านต้นทุน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3406)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจบริการที่เป็นความหวังต่อการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2566 นี้ ยังอยู่ท่ามกลางแรงกดดันด้านต้นทุนที่คาสูงถึงขยับตัวขึ้น ... อ่านต่อ

31 มีนาคม 2566

บริการ

ปริมาณการสั่งอาหาร Food Delivery ยังน่าจะปรับลงต่อ … คาดครึ่งแรกปี’66 หดตัว 8.0% YoY (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3395)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2566 ปริมาณการสั่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) น่าจะหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสแรก (QoQ) แม้ตลาดจะมีปัจจัยหนุนจากวันหยุดยาวหลายช่วง การปิดภาคการศึกษา ประกอบกับบางองค์กรที่ยังใช้รูปแบบ Hybrid Working ก็ตาม... อ่านต่อ

16 มีนาคม 2566

บริการ

ภัยไซเบอร์... อาจทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อสินค้าผ่าน B2C E-commerce มากขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3389)

ภัยไซเบอร์... อาจทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อสินค้าผ่าน B2C E-commerce มากขึ้น... อ่านต่อ

28 ธันวาคม 2565

บริการ

ค้าปลีกปี’ 66 … ขยายตัวต่อเนื่อง ท่ามกลางปัจจัยท้าทายรอบด้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3377)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ยอดขายค้าปลีกปี 2566 จะขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังอยู่บนความท้าทายรอบด้าน สอดคล้องไปกับทิศทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยในปี 2566 คาดว่า ตลาดอาจขยายตัวราว 2.8% - 3.6% (YoY) จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ผลของราคาสินค้าบางรายการที่ยังคงปรับสูงขึ้นตามภาวะต้นทุน รว... อ่านต่อ

16 ธันวาคม 2565

บริการ

ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พักปี 2566 อาจหดตัว ท่ามกลางโจทย์ท้าทายในการรักษายอดขายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3371)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดของธุรกิจ Food Delivery ในปี 2566 จะมีมูลค่าประมาณ 8.1 – 8.6 หมื่นล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.8 ถึงหดตัวร้อยละ 6.5 (จากฐานที่สูงในปี 2565) โดยปัจจัยหลักมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้ตามปกติ และผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมมาใช้ชีวิตนอกบ้านมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคกลับ... อ่านต่อ

16 พฤศจิกายน 2565

บริการ

B2C E-Commerce ปี’ 65-66 ... เติบโตชะลอลงจากปัจจัยกดดันด้านกำลังซื้อ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3361)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มูลค่าตลาด B2C E-Commerce ปี 2565-2566 จะเติบโตชะลอลง หลังจากที่เร่งตัวสูงด้วยอัตราเลขสองหลักในช่วงโควิด-19 โดยในปี 2566 คาดว่าตลาดอาจขยายตัวราว 4-6% ซึ่งต่ำสุดเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมาที่ขยายตัวเฉลี่ย 26% ต่อปี โดยจำนวนผู้ใช้บริการ E-Commerce รายใหม่ น่าจะเริ่มอิ่มตัวหล... อ่านต่อ

25 ตุลาคม 2565

บริการ

มูลค่าธุรกิจร้านอาหารขยายตัวในปี 2565-2566 ท่ามกลางโจทย์ท้าทายด้านต้นทุนและการรักษากำไรของผู้ประกอบการ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3352)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า มูลค่าธุรกิจร้านอาหารในปี 2566 จะมีการขยายตัว 2.7%-4.5% (ขณะที่ปี 2565 คาดว่ามีการขยายตัว 12.9%) จากราคาสินค้าที่มีการปรับตัวขึ้น ประกอบกับกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศที่ขับเคลื่อนได้ตามปกติ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหารยังมีความเปราะบาง ... อ่านต่อ

14 กันยายน 2565

บริการ

Convenience store ปี’ 65-66 ฟื้นตัวจากโควิดคลี่คลาย … การรักษายอดขายให้สม่ำเสมอท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงเป็นโจทย์ท้าทายสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3344)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ยอดขายค้าปลีก Convenience store (CVS) ปี 2565 จะกลับมาฟื้นตัวราว 13-15% (YoY) จากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหนุนทั้งการกลับมาของลูกค้าหลักอย่างพนักงานออฟฟิศและนักท่องเที่ยวต่างชาติภายหลัง สถานการณ์โควิดคลี่คลาย ราคาสินค้าบางรายการที่ปรับสูงขึ้น และการเปลี่ยนรูปแบบสาขา... อ่านต่อ

22 กรกฎาคม 2565

บริการ

มูลค่าการใช้บริการ Nursing Home ปี '65 เติบโตจำกัด อยู่ที่ 12,700 ลบ. (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3335)

ธุรกิจ Nursing Home เป็นบริการสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องการการดูแลที่อาจยังเติบโตได้ ภายใต้ปัจจัยกดดันกำลังซื้อจากภาวะค่าครองชีพสูงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายของผู้ใช้บริการ Nursing Home ปี 2565 จะอยู่ที่ 12,700 ล้านบาท ขย... อ่านต่อ

21 กรกฎาคม 2565

บริการ

ธุรกิจ Last-mile Delivery ปี’65 คาดเติบโตชะลอจากปีก่อนหน้า จากปัจจัยท้าทายรอบด้าน (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3332)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าธุรกิจ Last-mile Delivery ปี 2565 จะเติบโตราว 10-15% ซึ่งเป็นผลของปริมาณการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักตามการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce แต่การเติบโตดังกล่าวชะลอลงจากฐานสูงปีก่อนหน้า และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนัก รวมไปถึงผู้บริโภคบางส่วนกลับไปซื้อสินค้าผ่าน... อ่านต่อ

22 มิถุนายน 2565

บริการ

ธุรกิจ Food Delivery เผชิญโจทย์ยากขึ้นหลังจากโควิดคลี่คลาย ความจำเป็นในการสั่งอาหารมาส่งที่พักลดลง ราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น … ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก หรือไรเดอร์ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3326)

ธุรกิจ Food Delivery เผชิญโจทย์ยากขึ้นหลังจากโควิดคลี่คลาย ความจำเป็นในการสั่งอาหารมาส่งที่พักลดลง ราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้น … ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก หรือไรเดอร์ทำให้จำเป็นต้องหาวิธีการรับมือกับรายได้สุทธิที่ลดลง โดยกลุ่มตัวอย่างกว่า 70% ใช้เวลาทำงานรับออเดอร์ให้มากขึ้น เพื... อ่านต่อ

21 มีนาคม 2565

บริการ

สัญญาณการชะลอลงของเครื่องชี้การใช้บริการช่วงต้นปี … โจทย์ท้าทายธุรกิจ Food Delivery (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3313)

แม้ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) น่าจะยังได้รับแรงหนุนจากพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดยังสูงและสถานประกอบการยังใช้ระบบการทำงานแบบ Hybrid Work ประกอบกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและร้านอาหารยังคงทำการตลาดและอัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นการสั่งอาหารควบคู่ไปกับการขยายการใช้งาน... อ่านต่อ

1 มีนาคม 2565

บริการ

B2C E-commerce กลุ่มสินค้า ปี’ 65 คาดขยายตัวราว 13.5% ...จากการดึงส่วนแบ่งหน้าร้านโดยเฉพาะอาหารและของใช้ส่วนตัว (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3309)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จากภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนของโควิด-19 รวมถึงผลกระทบจากความไม่สงบในยูเครนที่อาจยืดเยื้อ จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้คาดว่า ปี 2565 ธุรกิจ B2C E-commerce กลุ่มสินค้า แม้อาจขยายตัวราว 13.5% หรือคิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 5.65 แสนล้านบา... อ่านต่อ

28 กุมภาพันธ์ 2565

บริการ

ธุรกิจขนส่งสินค้า Cold-chain แบบ B2C ปี 65 คาดขยายตัว 15-20% ท่ามกลางต้นทุนและการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3308)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในปี 2565 ธุรกิจขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold-chain Logistics) ที่เน้นเจาะกลุ่ม B2C จะมีมูลค่าราว 2.9-3.0 พันล้านบาท ซึ่งจะเติบโตในกรอบ 15-20% (YoY) ชะลอจากปีก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัวราว 40-45% (YoY) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานสูงและปัจจัยเร่งชั่วคราวจากการล็อกดาวน์หมดลง ... อ่านต่อ

5 มกราคม 2565

บริการ

ธุรกิจร้านอาหารปี 65 คาดพลิกกลับมาฟื้นตัวร้อยละ 5.0 – 9.9 การแพร่ระบาดของ Omicron และต้นทุนวัตถุดิบยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3299)

แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2565 ยังเป็นปีที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากตลาดยังมีปัจจัยเสี่ยงการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และสายพันธุ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวดี อย่างไรก็ดีธุรกิจร้านอาหารก็ยังคงมีปัจจัยบวกสำคัญจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะเข... อ่านต่อ

8 ธันวาคม 2564

บริการ

Food Delivery ปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่อง ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นรุกพื้นที่ต่างจังหวัดขยายฐานลูกค้าใหม่ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3289)

การระบาดของโควิด-19 มาตรการจำกัดการให้บริการร้านอาหาร และนโยบายการให้พนักงานทำงานที่พัก (Work from Home) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความคุ้นชินกับการใช้แอพพลิเคชั่นจัดส่งอาหารไปยังที่พัก และมาตรการคนละครึ่งของภาครัฐ ทำให้ทั้งปี 2564 มูลค่าตลาดของการสั่งอาหารไปส่งยังที่พัก Food Delivery (ฐานคำนวณใหม่ ไ... อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2564

บริการ

การผ่อนคลายมาตรการ สู่การฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร Full Service คาดปี 2565 กลับมาขยายตัวร้อยละ 26.5 (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3283)

การผ่อนคลายมาตรการให้บริการในร้านอาหาร ช่วยหนุนธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบ (Full-Service Restaurants) โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ผลจากมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่งผลทำให้ทั้งปี 2564 มูลค่าธุรกิจร้านอาหารให้บร... อ่านต่อ

15 ตุลาคม 2564

บริการ

ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 ส่งสัญญาณฟื้นตัว ... จากการคลายล็อกดาวน์ ท่ามกลางการใช้จ่ายที่ยังคงระมัดระวัง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3278)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จากสถานการณ์โควิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสัญญาณบวก จนทำให้ภาครัฐมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นจังหวะที่ธุรกิจต่างๆ ก็คงจะมีการออกแคมเปญทำตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นด้วย ส่งผลให้คาดว่า ยอดขายของธุรกิจค... อ่านต่อ

8 ตุลาคม 2564

บริการ

โรงพยาบาลเอกชนปี’ 64 คาดรายได้ฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำ การจัดการต้นทุนและการแข่งขันสูงยังคงกดดันธุรกิจต่อเนื่อง (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3277)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะขยายตัว 11.8% เทียบกับปี 2563 ที่หดตัว 12.5% ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งน่าจะมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้า และยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนช่วงโควิด โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวของรายได้ที่มาจากคนไข้ในประเทศที่ทำการตรวจและรักษาโควิด รวมถึงกลุ่ม E... อ่านต่อ