Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 กรกฎาคม 2551

เศรษฐกิจต่างประเทศ

โอลิมปิก 2551 : อานิสงส์ของธุรกิจท่องเที่ยวจีนในระยะยาว (มองเศรษฐกิจฉบับที่ (2235)

โดยสรุป มหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จัดขึ้นในประเทศจีนครั้งนี้น่าจะเป็นตัวกลางตอกย้ำความยิ่งใหญ่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนในสายตาชาวโลก ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสการลงทุนด้านต่าง ๆ ในประเทศจีนที่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยวในช่วงมหกรรมโอลิมปิก ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่เพียงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในมหานครปักกิ่งเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินให้เพิ่มสูงขึ้นให้กับธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และ ธุรกิจค้าปลีก หากแต่ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นของพื้นที่ในมณฑลอื่น ๆ ที่ร่วมการจัดมหกรรมโอลิมปิกซึ่ง อาทิ ฮ่องกง ชิงเต่า เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ เกาะชินฮวง และ เสิ่นหยาง นอกจากนี้ มหกรรมโอลิมปิกยังเปรียบเสมือนโอกาสของผู้ประกอบการจากทั่วโลกที่เล็งเห็นลู่ทางการดำเนินธุรกิจในตลาดจีนซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องในอนาคต รวมทั้งรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวจีนในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกอย่าง ;World Expo Shanghai 2010” ในนครเซี่ยงไฮ้ในอีก 2 ปี ข้างหน้าด้วย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ