Display mode (Doesn't show in master page preview)

27 กรกฎาคม 2555

เศรษฐกิจต่างประเทศ

การประชุม 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 55 … คาดเฟดย้ำถึงความพร้อม แต่การดำเนินการ คงขึ้นกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ (มองเศรษฐกิจฉบับที่ 3323)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด น่าจะยังคงจุดยืนในการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากต่อไปในการประชุมรอบที่ 5 ของปีในวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 หลังจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเชิงลบมากขึ้น ขณะที่ มองไปในระยะข้างหน้า นอกจากวิกฤตหนี้ยุโรปที่อาจกระทบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านความเชื่อมโยงกันที่ค่อนข้างสูงในภาคสถาบันการเงิน รวมถึงภาคการค้า-การลงทุนแล้ว เส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังต้องเผชิญบททดสอบจากประเด็นด้านการคลังในประเทศ หรือ Fiscal Cliff ที่อาจผลักให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับเข้าสู่ภาวะถดถอย

ดังนั้น ในการประชุมรอบนี้ เฟดคงจะมีการประเมินและทบทวนเครื่องมือต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่มาก โดยมีโอกาสที่เฟดอาจส่งสัญญาณถึงความเหมาะสมในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำด้วยจังหวะเวลาที่ยาวนานขึ้นกว่าปลายปี 2557 และมีโอกาสเช่นกันที่เฟดอาจจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ให้แก่สถาบันการเงินสำหรับการนำเงินมาฝากไว้กับเฟด (IOER) จากปัจจุบันที่ 0.25% ลงเหลือ 0% สำหรับการดำเนินนโยบายด้วยการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม หรือ QE3 ของเฟดในอนาคตนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เฟดคงจะใช้ความระมัดระวังในการประเมินพัฒนาการทางเศรษฐกิจก่อนที่จะดำเนินการ และเฟดอาจยังไม่จำเป็นต้องเร่งรีบทำในทันทีตั้งแต่การประชุมรอบนี้ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับต่ำมากเช่นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ท่าทีและแนวนโยบายจากเฟด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อกระแสเงินทุนและความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินโลก ประกอบกับความคืบหน้าในการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซน ตลอดจนพัฒนาการของเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งจีน และกลุ่มอาเซียน ที่ปัจจุบันมีบทบาททางการค้าและการลงทุนกับไทยมากขึ้นนั้น คงจะมีผลต่อการประเมินน้ำหนักความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจในประเทศ และการกำหนดจุดยืนด้านนโยบายการเงินของทางการไทยในระยะต่อไป โดยแม้ ณ ขณะนี้ โอกาสที่จะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาจมีค่อนข้างจำกัด ท่ามกลางการคาดการณ์ถึงแรงส่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะที่เหลือของปีนี้ แต่กระนั้น ทางการไทยคงจะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยที่ยังพอมีช่องว่างให้ดำเนินการผ่อนคลายเพิ่มเติมได้เช่นกันหากเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ