Display mode (Doesn't show in master page preview)

18 กันยายน 2558

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เฟดคงดอกเบี้ย ... ลดแรงกดดันต่อเงินบาท และบอนด์ยิลด์ไทยในช่วงสั้น(มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3574)

คะแนนเฉลี่ย
ในการประชุม FOMC วันที่ 16-17 ก.ย. 2558 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงมีมติยืนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กรอบร้อยละ 0.00-0.25 อย่างต่อเนื่องตลอด 55 รอบการประชุมที่ผ่านมา โดยถ้อยแถลง ตลอดจนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจ/เงินเฟ้อ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ในกราฟ Dot Plot ที่เฟดทบทวนใหม่หลังการประชุมรอบนี้ สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกที่ค่อนข้างผันผวนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
มองต่อไปในช่วงที่เหลือของปี 2558 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ยังมีความเป็นไปที่เฟดจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds อย่างน้อย 1 ครั้งในการประชุม FOMC อีก 2 รอบที่เหลือของปี 2558 แต่คงต้องยอมรับว่า ประเด็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ต่างๆ ตลอดจนความผันผวนของของตลาดเงิน-ตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งอาจจะยังไม่ลดระดับลงมากนักนับจากนี้จนถึงสิ้นปี) จะยังคงเป็นปัจจัยที่ลดทอนโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเช่นกัน
แม้แรงกดดันต่อตลาดการเงินโลก รวมถึงค่าเงินบาทและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทย อาจปรับลดลงมาบางส่วน หลังเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อย่างไรก็ดี ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักว่า การปรับฐานของค่าเงินบาทและอัตราผลตอบแทนในประเทศดังกล่าว คงจะปรากฏขึ้นเพียงชั่วคราว โดยค่าเงินบาทอาจกลับมามีทิศทางอ่อนค่าลง เช่นเดียวกับแนวโน้มผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะปานกลาง-ยาวที่คงปรับขึ้นอีก ตามโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดที่มีอยู่ และความต้องการระดมทุนของภาครัฐในปีงบประมาณ 2559 ที่เพิ่มสูงกว่าปีงบประมาณ 2558

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ