Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 ธันวาคม 2558

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เฟดขยับกรอบอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาที่ 0.25-0.50% พร้อมส่งสัญญาณดอกเบี้ยขึ้นต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2559 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3593)

คะแนนเฉลี่ย

หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Funds) อย่างต่อเนื่องกับตลาดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ล่าสุดในการประชุม FOMC เมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค. 2558 เฟดก็ได้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2549 ซึ่งส่งผลให้กรอบอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ขยับขึ้นร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 0.00-0.25 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.25-0.50

ทั้งนี้ ถ้อยแถลงที่ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤตการเงินในช่วงปี 2550-2551 มาแล้ว และตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปิดเผยออกมาใหม่หลังการประชุม สะท้อนว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องในปี 2559 จะทำให้เฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปในปี 2559 โดยเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds อีก 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยในปีหน้า ซึ่งคงส่งผลต่อเนื่องมายังการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์ฯ เมื่อเทียบกับหลายสกุลเงินในภูมิภาคเอเชีย เงินบาท รวมถึงอัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรไทย นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าว อาจมาพร้อมกับทิศทางที่ผันผวน เนื่องจากคาดว่า ตลาดการเงินจะยังคงต้องประเมินหลายๆ ตัวแปรในแต่ละรอบการประชุมในปี 2559 เพื่อจับจังหวะและประเมินช่วงเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ