Display mode (Doesn't show in master page preview)

16 กันยายน 2559

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ประชุมเฟด 20-21 ก.ย. 2559 ... คาดเฟดรอตลาดมีความพร้อมมากขึ้น ก่อนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบต่อๆ ไป (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3637)

คะแนนเฉลี่ย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.25-0.50% ตามเดิม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) รอบที่หกของปี 2559 วันที่ 20-21 ก.ย. 2559 เพื่อรอให้ตลาดและสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความพร้อมมากขึ้น ก่อนที่จะขยับขึ้นดอกเบี้ย Fed Funds ตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านที่สื่อสารออกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประชุมธนาคารกลางโลกที่เมือง Jackson Hole ทั้งนี้ ด้วยภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มปะปน รวมทั้ง ตลาดเริ่มมีความกังวลค่อนข้างสูงต่อสัญญาณที่ “สับสน” ของ “จังหวะ” เวลาการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่า เฟดน่าจะรอให้ตลาดมีการประเมินการสื่อสารเชิงนโยบายของเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อีกระยะ ก่อนที่จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้

สำหรับผลต่อไทยนั้น มองว่า การชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดออกไปอีกครั้งในการประชุมรอบนี้ อาจหนุนให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าในระยะสั้น แต่คงต้องระวังความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เฟดกลับมาส่งสัญญาณใกล้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 2 รอบที่เหลือของปีนี้ อย่างไรก็ดี ประเมินว่า ด้วยสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่น่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจเอื้อให้จังหวะการดำเนินนโยบายการเงินของไทยสามารถมีภาพที่แตกต่างไปจากเฟดได้อีกระยะหนึ่ง โดยคาดว่า ธปท. อาจสามารถยืนอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ไปตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ