Display mode (Doesn't show in master page preview)

17 กุมภาพันธ์ 2560

เศรษฐกิจต่างประเทศ

เงินทุนสำรองจีนอาจแตะ 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในสิ้นปี ‘60... จากภาคเอกชนจีนที่ยังขนเงินลงทุนต่างประเทศ (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3662)

คะแนนเฉลี่ย

นับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 6 ปีสำหรับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนที่ลดต่ำกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในเดือน ม.ค. 2560 โดยการลดลงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดจากการขาดดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้าย (Capital and financial account) และการแทรกแซงค่าเงินของทางการจีนเป็นหลัก

เป็นที่น่าสังเกตว่า การขาดดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายของจีนคงเป็นผลมาจากการทยอยเพิ่มการลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนจีน ไม่ว่าจะเป็น การออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจจีน การแสวงหาการลงทุนทางเลือก หรือแม้แต่ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ แนวโน้มตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงแนวนโยบาย America First ของประธานาธิบดี Trump ยังเร่งการไหลออกของเงินทุนในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หากมาตรการดูแลเสถียรภาพค่าเงินที่ทางการจีนปรับใช้มีประสิทธิผลต่อเนื่อง จนทำให้ค่าเงินหยวนและฐานะทุนสำรองระหว่างประเทศดูมีเสถียรภาพขึ้น ทิศทางการไหลออกของเงินทุนในปีนี้อาจยังคงมีอยู่ แต่จะอยู่ในจังหวะที่ชะลอลง ซึ่งจะส่งผลให้ฐานะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนคาดว่าจะอยู่ที่ราว 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ในสิ้นปี 2560 และทางการจีนคงยังไม่ออกมาตรการดูแลเสถียรภาพค่าเงินในวงกว้างเพิ่มเติม แต่อาจปรับใช้มาตรการที่เจาะจงมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับค่าเงินเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนระหว่างปี

อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนของตลาดการเงินทั่วโลกยังคงมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบาย America First ที่อาจส่งผลต่อการย้ายฐานการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติออกจากจีน หรือการที่ Fed อาจส่งสัญญาณการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นนั้น อาจนำไปสู่ความเชื่อมั่นของเงินหยวนจนทำให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่ามากกว่าที่ทางการประเมินไว้ พร้อมกับการไหลออกของเงินทุนที่กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง ทางการจีนอาจดำเนินมาตรการดูแลเสถียรภาพค่าเงินที่เข้มข้นขึ้นจึงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ