Display mode (Doesn't show in master page preview)

12 มกราคม 2561

เศรษฐกิจไทย

ครัวเรือนมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 นับเป็นสัญญาณบวกต่อการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1/2561

​​             ครัวเรือนไทยมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 นับเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการบริโภคของภาคเอกชนในช่วงไตรมาสที่ 1/2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงกดดันทางด้านค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ที่ลดลง ประกอบกับครัวเรือนมีความคาดหวังถึงรายได้ที่ดีขึ้นในปี 2561 

             มุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในระยะข้างหน้า ยังต้องติดตามในประเด็นเรื่องสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่จะเป็นปัจจัยกดดันรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร อีกทั้งยังต้องรอดูความชัดเจนในประเด็นการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2561 ในวันที่ 17 ม.ค. 2561 ​


ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ