Display mode (Doesn't show in master page preview)

5 มีนาคม 2567

เศรษฐกิจต่างประเทศ

อัพเดทเศรษฐกิจอาเซียน-จีน: มีนาคม 2567 (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4040)

คะแนนเฉลี่ย

  • ​จีนออกมาตรการหนุนตลาดหุ้นและเศรษฐกิจ
  • ตลาดอสังหาฯ เวียดนามผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
  • จับตานโยบายของผู้นำใหม่อินโดนีเซีย

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


เศรษฐกิจต่างประเทศ