Display mode (Doesn't show in master page preview)

25 ตุลาคม 2562

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ประชุมเฟด 29-30 ต.ค. 62 คาดเฟดตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% หลังสงครามการค้าเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการบริโภค (มองเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3828)

คะแนนเฉลี่ย

​         ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25% ในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ แม้ว่าเฟดจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องในการประชุมในการประชุม  2 รอบล่าสุด ตลอดจน ประกาศที่จะเริ่มการซื้อพันธบัตรระยะสั้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งทิศทางเงินเฟ้อยังคงชะลอลงต่อ อาจบ่งชี้ว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ภาคบริโภคที่เริ่มมีสัญญาณหดตัวลงอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ฉุดให้การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้าเติบโตต่ำกว่าที่เฟดคาดการณ์

            ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าเฟดคงจะส่งสัญญาณถึงมุมมองค่อนข้างบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่พัฒนาการของเศรษฐกิจจริงในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าคงเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะต่อไป ทั้งนี้ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในเฟสแรกอาจไม่เพียงพอในการคลี่คลายปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญตลอดจนหนุนให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาเติบโตในอัตราเร่งขึ้น ทำให้เฟดยังคงเผชิญกับความท้าทายต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในระยะต่อไป

                สำหรับผลต่อเศรษฐกิจไทย การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดในรอบนี้ หากเกิดขึ้นจริงก็คงมีผลหนุนค่าเงินบาท (ที่ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ในกลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่ที่ปลอดภัย) เพียงระดับหนึ่ง เนื่องจากตลาดได้รับรู้โอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ไปพอสมควรแล้ว ขณะที่จุดตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินในการประชุมสัปดาห์ถัดไปคงแปรผันตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศมากกว่า ซึ่งต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างขัดเจนจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากสงครามการค้าด้วยเช่นกัน

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม


หรือ

กรอกรหัสจากการทำแบบสำรวจ


เศรษฐกิจต่างประเทศ