Display mode (Doesn't show in master page preview)

19 กรกฎาคม 2561

เศรษฐกิจต่างประเทศ

ค่าเงินหยวนอ่อนค่าแตะระดับต่ำสุดในรอบปี... อาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2920)

คะแนนเฉลี่ย

​         นับจากต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินหยวนได้ปรับอ่อนค่าลงกว่า 3.5% และทำสถิติใหม่ระดับ 6.73 หยวนต่อดอลลาร์ฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ปัจจัยที่กดดันให้ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงค่อนข้างรวดเร็วในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา เป็นผลจากความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความเสี่ยงมากขึ้น ส่งผลให้ทางการจีนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศและรักษาโมเมนตัมการขยายตัวของเศรษฐกิจ ผ่านการอัดฉีดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งการปรับลดอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ RRR จำนวนร้อยละ 1.50 ในปีนี้ รวมทั้ง การอัดฉีดสภาพคล่องให้กับระบบธนาคารผ่านการขยายสินเชื่อระยะกลาง (MLF) ขณะที่การขยายสินเชื่อใหม่ของจีน (New Yuan Loan) เดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ 1.84 ล้านล้านหยวน เทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาที่ระดับ 1.22 ล้านล้านหยวนต่อเดือน มองไปข้างหน้า หากทางการจีนมีการส่งสัญญาณดำเนินนโยบายผ่อนคลายเพิ่มเติม หรือ โมเมนตัมการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอลง อาจจะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การอ่อนค่าค่าเงินหยวนในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

         สำหรับผลกระทบต่อไทย ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการอ่อนค่าลงของค่าเงินหยวน คงเป็นปัจจัยกดดันให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มอ่อนค่าลงตาม ผ่านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของประเทศเหล่านี้ ทั้งนี้ หากพิจาณาการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทนับจากต้นปีที่ผ่านมา พบว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์กับค่าเงินหยวนค่อนข้างมาก โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ที่ 0.94  ดังนั้น แนวโน้มของทิศทางค่าเงินบาทอาจจะปรับอ่อนค่าลงตามค่าเงินหยวน ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป คงได้แก่ พัฒนาการของประเด็นข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน โดยหากสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้ารุนแรงขึ้น อาจส่งผลให้ค่าเงินหยวนมีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่ามากขึ้น รวมทั้ง อาจส่งผลให้ค่าเงินในภูมิภาคเอเซียะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับความผันผวนมากขึ้นตามไปด้วย

​​

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม